• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
DS học bổng Phú Mỹ Hưng
Ngày xuất bản: 02/05/2016 1:55:21 CH

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Yên Bái., ngày 05   tháng 10   năm 2013

 

DANH SÁCH

Học sinh nhận học bổng Phú Mỹ Hưng năm 2013

 

Stt

Họ và tên học sinh

Năm sinh

Dân tộc

Lớp

Đơn vị trường

Kết quả

Tóm tắt hoàn cảnh gia đình

Học tập

Hạnh kiểm

1

Phạm Công Trung

1998

Kinh

10T

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Khá

Tốt

GĐ Hộ nghèo

2

Vũ Ngọc Hà

1996

Kinh

12A

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Khá

Tốt

GĐ Cận nghèo

3

Đoàn T.Thanh Tâm

1996

Kinh

12K

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Khá

Tốt

GĐ Hộ nghèo

4

Dăn T.Thu Hương

1997

Hoa

11H

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Khá

Tốt

GĐ Hộ nghèo

5

Vương Tin

1997

 

11K

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Khá

Tốt

GĐ Hộ nghèo

6

Giang A Bê

1996

H’mông

12B

Trường PTDTNT THPT tỉnh

Khá

Tốt

Mồ côi cha, mẹ già, em còn nhỏ

7

Tráng A Chú

1997

H’mông

11A

Trường PTDTNT THPT tỉnh

Khá

Tốt

Mồ côi cha, GĐ đông anh em

8

Đặng Thị Kế

1996

Dao

12C

Trường PTDTNT THPT tỉnh

Khá

Tốt

GĐ khó khăn

9

Tống T.Khanh Linh

1996

Tày

10D

Trường PTDTNT THPT tỉnh

Khá

Tốt

Bố mẹ li hôn, sống từ nhỏ với bà

10

Hà Thanh Bình

 

Mường

10B

Trường PTDTNT THPT tỉnh

Khá

Tốt

Mồ côi cha, mẹ hay ốm đau

11

Vũ Đức Cao Thiên

   

1C

Trường TH Hưng Thịnh- Trấn Yên

Khá

Đạt

GĐ khó khăn

12

Lưu Thị Mai

   

5a

Trường TH Hưng Thịnh- Trấn Yên

Khá

Đạt

GĐ khó khăn

13

Vũ Đăng Khoa

   

4a

Trường TH Hưng Thịnh- Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ khó khăn

14

Đỗ Thị Nhiên

   

2a

Trường TH Hưng Thịnh- Trấn Yên

Khá

Đạt

GĐ khó khăn

15

Đinh Tùng Dương

   

5b

Trường TH Hưng Thịnh- Trấn Yên

Khá

Đạt

GĐ khó khăn

16

Hoàng T.Thu Hiền

2002

Tày

6A

Trường PTDTNT

THCS Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ đặc biệt khó khăn

17

Vàng A Tồng

1999

Mông

7A

Trường PTDTNT

THCS Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ đặc biệt khó khăn

18

Sùng A Pha

2001

Mông

7B

Trường PTDTNT

THCS Trấn Yên

   

GĐ đặc biệt khó khăn

19

Sổng Thị Ca

2000

Mông

8A

Trường PTDTNT

THCS Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ đặc biệt khó khăn

20

Hà Thị Mỹ Diện

2000

Cao Lan

8B

Trường PTDTNT

THCS Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ đặc biệt khó khăn

21

Nông Thị Mai

1998

Dao

9

Trường PTDTNT

THCS Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ đặc biệt khó khăn

22

Trương Thị Nhàn

1996

Dao

12A6

Trường THPT  Chu Văn An - Văn Yên

Khá

Tốt

GĐ Hộ nghèo, bố bỏ đi, mẹ câm điếc

23

Nguyễn Hồng Trang

1996

Kinh

12B1

Trường THPT  Chu Văn An - Văn Yên

Khá

Tốt

Bố mất, mẹ bị bệnh, GĐ hộ nghèo

24

Đinh Hà Nam

1997

Kinh

11A1

Trường THPT  Chu Văn An - Văn Yên

Khá

Tốt

GĐ thuộc hộ nghèo

25

Trần Thị Hiền

1997

Kinh

11A3

Trường THPT  Chu Văn An - Văn Yên

Khá

Tốt

GĐ hộ nghèo, mẹ bị liệt

26

Lại Thị Thắm

1998

Kinh

10A1

Trường THPT  Chu Văn An - Văn Yên

Khá

Tốt

Bố bị ung thư, mẹ già yếu, GĐ hộ nghèo

27

Hoàng Văn Cương

2006

Kinh

2A

Trường TH xã Mông Sơn -Yên Bình

Tb

Đạt

GĐ đặc biệt khó khăn

28

Vũ T.Ngọc Bích

2006

Kinh

2A

Trường TH xã Mông Sơn -Yên Bình

Khá

Đạt

GĐ đặc biệt khó khăn

29

Hà Trung Kiên

2004

Kinh

2B

Trường TH xã Mông Sơn -Yên Bình

Tb

Đạt

Mẹ bị bệnh tâm thần

30

Hoàng Văn Yên

2006

Kinh

2C

Trường TH xã Mông Sơn –Yên Bình

Tb

Đạt

GĐ đặc biệt khó khăn

31

Hoàng Hồng Hạnh

2003

Kinh

5C

Trường TH xã Mông Sơn –Yên Bình

Khá

Đạt

GĐ đặc biệt khó khăn

32

Mông Trung Hiếu

2006

Nùng

2B

Trường TH Lý Tự Trọng – Lục Yên

Tb

Đạt

Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, GĐ khó Khăn

33

Lý Đạt Tiệm

2006

Nùng

2C

Trường TH Lý Tự Trọng – Lục Yên

Khá

Đạt

Gia đình đông con, khó khăn về kinh tế

34

Dương Thùy Mỹ Nhiên

2005

Tày

3B

Trường TH Lý Tự Trọng – Lục Yên

Khá

Đạt

Bố mắc bệnh hiểm nghèo, ở với bà đã hết tuổi lao động

35

Hoàng thị Niềm

2005

Tày

3C

Trường TH Lý Tự Trọng – Lục Yên

Khá

Đạt

Gia đình đông con, khó khăn về kinh tế

36

Mông Hoàng Lệ Thùy

2004

Nùng

4B

Trường TH Lý Tự Trọng – Lục Yên    

Tbình

Đạt

Bố mẹ ly hôn,ở với bà nội đã hết tuổi lao động

37

Lò Duy Khánh

2006

Thái

2C

Trường TH Kim Đồng- TX Nghĩa Lộ

Giỏi

Đạt

GĐ khó khăn, mồ côi bố

38

Lường Văn Quang

2005

Thái

3B

Trường TH Kim Đồng- TX Nghĩa Lộ

Tb

Đạt

GĐ hộ nghèo

39

Hoàng Thị Thùy

2005

Thái

3C

Trường TH Kim Đồng- TX Nghĩa Lộ

Khá

Đạt

GĐ hộ nghèo

40

Lò Thị Như

2004

Thái

4C

Trường TH Kim Đồng- TX Nghĩa Lộ

Tb

Đạt

GĐ hộ nghèo

41

Trần Thanh Mai

2003

Kinh

5C

Trường TH Kim Đồng- TX Nghĩa Lộ

Khá

Đạt

GĐ hộ nghèo, mồ côi bố

42

Lò Văn Bằng

2006

Thái

2B

Trường TH Thạch Lương- Văn Chấn

Tb

Đạt

GĐ đặc biệt khó khăn

43

Lò Văn Thăng

2005

Thái

3B

Trường TH Thạch Lương- Văn Chấn

Tb

Đạt

GĐ đặc biệt khó khăn

44

Lò Văn Nam

2004

Thái

4C

Trường TH Thạch Lương- Văn Chấn

Tb

Đạt

Bố mẹ ly hôn ở với ông bà, GĐ hộ nghèo

45

Hà Thị Ngơi

2004

Thái

4D

Trường TH Thạch Lương- Văn Chấn

Tb

Đạt

GĐ quá nghèo, mẹ thường xuyên bị ốm

46

Hà Văn Vương

2003

Thái

5C

Trường TH Thạch Lương- Văn Chấn

Tb

Đạt

GĐ đặc biệt khó khăn, ở với ông bà

47

Giang Thị Máy

2000

Mông

8B

Trường PTDTBTTHCS Lao Chải-MCC

Khá

Tốt

Gia đình gặp khó khăn về kinh tế, nhà xa trường.

48

Hảng A Súa

1998

Mông

9B

Trường PTDTBTTHCS Lao Chải-MCC

Khá

Tốt

Gia đình đông con, nhà xa trường, thuộc hộ nghèo

49

Giàng A Rùa

2000

Mông

8A

Trường PTDTBTTHCS Lao Chải-MCC

Khá

Tốt

GĐ hộ nghèo

50

Sùng A Sỷ

1999

Mông

9A

Trường PTDTBTTHCS Lao Chải-MCC

Khá

Tốt

GĐ hộ nghèo

51

Vàng A Tủa

2001

Mông

7A

Trường PTDTBTTHCS Lao Chải-MCC

Khá

Tốt

Gia đình khó khăn về kinh tế

52

Giàng A Dử

2005

Mông

3

PTDTBT TH&THCS Xà Hồ-Trạm Tấu

Khá

Đạt

GĐ khó khăn

53

Giàng Thị Dầu

2004

Mông

4B

PTDTBT TH&THCS Xà Hồ-Trạm Tấu

Giỏi

Đạt

GĐ khó khăn

54

Giàng A Của

2002

Mông

5

PTDTBT TH&THCS Xà Hồ-Trạm Tấu

Khá

Đạt

GĐ khó khăn

55

Sùng A Sềnh

1999

Mông

6A

PTDTBT TH&THCS Xà Hồ-Trạm Tấu

Khá

Tốt

GĐ khó khăn

56

Giàng A Lù

1999

Mông

9

PTDTBT TH&THCS Xà Hồ-Trạm Tấu

Khá

Tốt

GĐ khó khăn

57

Đỗ Anh Tuấn

1996

Kinh

12

THPT Đồng Tâm – Phân hiệu II – Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ đặc biệt khó khăn

58

Bùi Huyền Trang

1997

Kinh

11

THPT Đồng Tâm – Phân hiệu II – Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ đặc biệt khó khăn

59

Đỗ Văn Thuận

2001

Kinh

6

THCS Báo Đáp- Trấn Yên

Khá

Tốt

GĐ đặc biệt khó khăn

 

 

 

NGƯỜI LẬP

TM.HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

Trần Thị Thiệp