• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TỈNH HỘI KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “GIA ĐÌNH HIẾU HỌC, DÒNG HỌ KHUYẾN HỌC GÓP PHẦN XÂY DỰNG XHHT GIAI ĐOẠN 2009 - 2012”
Ngày xuất bản: 29/04/2016 8:28:37 SA

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ TỈNH HỘI KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “GIA ĐÌNH HIẾU HỌC, DÒNG HỌ KHUYẾN HỌC GÓP PHẦN XÂY DỰNG XHHT GIAI ĐOẠN 2009 - 2012”

                                                                                                                               

I. ĐƠN VỊ
1. Tên đơn vị,cá nhân:    Dòng họ Hoàng
    Địa chỉ: phường Yên Ninh - TP Yên Bái
    Tóm tăt thành tích: 60% số gia đình trong dòng họ có Hội viên HKH ; 70% đăng ký DHKH, Dòng họ có quỹ Khuyến học giúp đỡ con em các hộ nghèo đi học, không có học sinh lưu ban bỏ học, không có người mắc tệ nạn XH , hoạt động KH tích cực 75% số gia đình đạt gia đình hiếu học 3 năm liên tục. Đã được Hội khuyến học TP, Tỉnh khen.
    Trưởng họ : Ông Hoàng Lộc Nhung
2. Tên đơn vị, cá nhân:    TT Học tập cộng đồng xã Vân Hội
    Địa chỉ: Xã Vân Hội – Trấn Yên
    Tóm tăt thành tích: Đã đẩy mạnh toàn diện hoạt đông của TT học tập cộng đồng, điển hình nổi bật hàng nămđã tổ chức trên 100 lượt người tham gia các lớp bồi dưỡng phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật chăn nuôi cá lồng, lợn gà, trồng lúa cao sản…chăm sóc sức khỏe theo mùa, các lớp tin học… đạt kết quả cao. Nhiều năm đạt đơn vị xuất sắc được hội Khuyến học huyện Trấn Yên khen thưởng.
3. Tên đơn vị, cá nhân: Chi Hội khuyến học trường PTDT Bán trú THCS Nậm Mười
    Địa chỉ: Xã Nậm mười, huyện Văn Chấn
    Tóm tăt thành tích: Tích cực vận động xã hội hóa ở địa phương vùng cao, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo lớn chiếm hơn 60% song nhà trường đã luôn giữ vững Phổ cập giáo dục, xây dựng trường Phổ thông DT Bán trú có hiệu quả tốt trong thu hút học sinh, nâng cao chất lượng học tập học sinh vùng cao. Mỗi năm nhà trường vận động ủng hộ ngoài nhà trường được từ 30 đến 70 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ cuộc sống học sinh bán trú.
4. Tên đơn vị, cá nhân: Công ty cổ phần đầu tư Vạn Khoa - Chi nhánh Yên Bái
    Địa chỉ: Tổ 9 - Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên -tỉnh Yên Bái
    Tóm tăt thành tích: Là chi nhánh  hoạt động trên địa bàn huyện Lục Yên, thường xuyên làm tốt công tác Khuyến học như tổ chức các lễ tết cho các cháu là con em của công ty với tổng số tiền là 3.600.000,đ,  và trao 75 xuất quà cho học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng trị giá 28.000.000, đ, tặng quà cho các cháu trường mầm non Hoa Phượng và tiểu học lý tự trọng nhân dịp tết Trung thu là 400.000, đ. Tổng số tiền cho công tác khuyến học là 32.000.000, đ
5. Tên đơn vị, cá nhân: Dòng họ Sùng
    Địa chỉ: Xã Hò Bốn- Mù Cang Chải
    Tóm tăt thành tích: 60% số gia đình trong dòng họ có Hội viên HKH ; 70% đăng ký DHKH, Dòng họ có quỹ Khuyến học giúp đỡ con em các hộ nghèo đi học, không có học sinh lưu ban bỏ học, không có người mắc tệ nạn XH , hoạt động KH tích cực 75% số gia đình đạt gia đình hiếu học 3 năm liên tục.
6. Tên đơn vị, cá nhân: Dòng họ Thào xã Pá Lau
    Địa chỉ: xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu
    Tóm tăt thành tích:
        - Trong các năm từ 2009 đến nay đã xây dựng được quỹ khuyến học của dòng họ với tổng số tiền là: 4.080.000đ, trong đó riêng năm 2010 đã quyên góp được 1.350.000đ.
        - Trong năm học 2011 - 2012  dòng họ đã đạt được thành tích cao như: 15 cháu đạt danh hiệu học sinh và sinh viên tiên tiến,  3 cháu học trường PTDT Nội Trú Miền Tây tỉnh Yên bái, 8 cháu học tại các trường THPT huyện Trạm tấu, 4 cháu hiện đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.
II. CÁ NHÂN
1. Cá nhân: Ông Nguyễn Hữu Quang
    Địa chỉ: Tổ 16A – phường Hồng Hà- TP Yên Bái
2. Cá nhân: Bà Ngô Thị Sáu
    Địa chỉ: Tổ 6 xã Giới Phiên – TP Yên Bái
3. Cá nhân: Sư cô Thích Đàm Hợi
    Địa chỉ: Chủ trì Chùa Minh Pháp , thôn 2 – Chấn Ninh xã Tân Thịnh – TP Yên Bái
    Tóm tăt thành tích: Nhà sư có nhiều tâm huyết với công tác Khuyến học, khuyến tài cấp nhiều học bổng cho học sinh nghèo xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái – trong nhiều năm.
4. Cá nhân: Gia đình Ô. Triệu Kim Định
    Địa chỉ: Xã Đào Thịnh- H. Trấn Yên
    Tóm tăt thành tích: Liên tục nhiều năm nay đạt gia đình hiếu học tiêu biểu. Được hội Khuyến học Đào Thịnh công nhận và khen thưởng.
5. Cá nhân: Ông Bàn Tiến Lâm
    Địa chỉ: xã  Nậm Lành, huyện Văn Chấn
    Tóm tăt thành tích: Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xã  nhiều biện pháp chỉ đạo phong trào giáo dục, thực hiện nhiệm vụ khuyến học của xã  hiệu quả tốt. Phối kết hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể  làm tốt công tác tuyên truyền. Gia đình tích cực hỗ trợ các  trường học , vận động bà con trong dòng họ Bàn theo học, tạo điều kiện cho 3 con học tập : 2 con học Đại học, 1 con đang theo học THCS đạt học lực Giỏi.
6. Cá nhân: Gia đình Ông Nguyễn Văn Việt
    Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên - tỉnh Yên BáiTóm tăt thành tích.
7. Cá nhân:  Gia đình ông. Trần Văn Tân
    Địa chỉ: Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên
    Tóm tăt thành tích:
        - Gia đình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em trong gia đình và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Luôn quan tâm giáo dục, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em được học tập. Tích tham gia công tác xây dựng quỹ hội, phát triển hội viên và công tác vận động học sinh ra lớp.
        - Hiện gia đình đang có 02 con học Đại học năm thứ 3 và luôn đạt thành tích cao trong học tập.
8. Cá nhân: Ông Lưu Quang Lợi
    Địa chỉ: Chuyên viên Phòng GD&ĐT; thư ký Hội Khuyến học huyện Văn Yên
    Tóm tăt thành tích
        - Tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội khuyến học huyện Văn Yên ngày càng phát triển.
        - Tham mưu ban hành các văn bản kiện toàn, đôn đốc, tăng cường các hoạt động của Hội Khuyến học cơ sở; đề xuất các hình thức khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
9. Cá nhân: Ông Hà Thanh Hà
    Địa chỉ: Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ
    Tóm tăt thành tích: chỉ đạo xây dựng Hội khuyến học huyện Văn Yên ngày càng phát triển. Tham mưu ban hành các văn bản kiện toàn, đôn đốc, tăng cường các hoạt động của Hội Khuyến học cơ sở; đề xuất các hình thức khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
10. Cá nhân: Ông Phan Thanh Lâm
    Địa chỉ: Phó chủ tịch Hội cựu giáo chức thị xã Nghĩa Lộ
    Tóm tăt thành tích: Nhà giáo hưu trí có  nhiều tâm huyết với công tác Khuyến học, khuyến tài của thị xã.
11. Cá nhân: (Bà) Nguyễn Thị Luyến
    Địa chỉ: Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS xã Chế Cu Nha – Mù Cang Chải
    Tóm tăt thành tíchNhà giáo có  nhiều tâm huyết với công tác Khuyến học, khuyến tài của trường và xã.
12. Cá nhân: Gia đình ông. Vàng Vảng Dê
    Địa chỉ: thôn Chống Chùa, xã Tà Xi láng, huyện Trạm Tấu
    Tóm tăt thành tích: Gia đình sinh được 5 người con trong đó có 3 người con trai và 2 người con gái. Bản thân tôi đã cùng với vợ tích cực tăng gia sản suất phát triển kinh tế gia đình để nuôi các con ăn học hiện nay các con gái tôi, một cháu đang học TH Nông lâm, một cháu học Tiểu học.
13. Cá nhân: Gia đình Bà: Lê Thị Ánh Hồng
    Địa chỉ: Cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái.
    Tóm tăt thành tích:
        - Gia đình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em trong gia đình và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Luôn quan tâm giáo dục, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em được học tập. Tích tham gia công tác xây dựng quỹ hội, phát triển hội viên và công tác vận động học sinh ra lớp.
        - Hiện gia đình đang có 02 con học Đại học.
14. Cá nhân: Ông Nguyễn Quan Hợp
    Địa chỉ: Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành – tỉnh Yên Bái
    Tóm tăt thành tích: Nhà giáo có  nhiều tâm huyết với công tác Khuyến học, khuyến tài của trường.
15. Cá nhân: (Bà) Nguyễn Thị Phương Liên
    Địa chỉ: Giáo viên trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành – tỉnh Yên Bái
    Tóm tăt thành tíchNhà giáo có  nhiều tâm huyết với công tác Khuyến học, khuyến tài của trường
16. Cá nhân: (Bà) Nguyễn Lê Ninh
    Địa chỉ: Giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt- TP Yên Bái
    Tóm tăt thành tích: Nhà giáo có  nhiều tâm huyết với công tác Khuyến học, khuyến tài của trường.