• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Cổ vũ xã hội tôn vinh nhà giáo, nghề dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – Đào tạo
Ngày xuất bản: 21/04/2016 2:54:24 SA

Năm học 2012 – 2013, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị, và cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chăm lo đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ quan trọng của ngành có tính quyết định đến chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước phát triển nền kinh tế trí thức của tỉnh.

Để góp phần chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, Hội Khuyến học tích cực cổ vũ xã hội “Tôn sư trọng đạo” nâng cao vị thế của người thầy trong sự nghiệp giáo dục; Khuyến khích và hỗ trợ người thầy thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nêu cao lương tâm trách nhiệm đối với người học. Tôn vinh những nhà giáo là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, dạy giỏi, hết lòng vì học sinh.

Xã hội phát triển ngày càng đặt ra cho ngành giáo dục những khó khăn thách thức. Có thể nói việc giảng dạy giáo dục học sinh hiện nay không chỉ đòi hỏi giáo viên có trình độ vững vàng mà còn đòi hỏi cao về nhân cách, đạo đức và kỹ năng sư phạm nhuần nhuyễn. Hơn nữa giáo dục không chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà trường mà rất cần có sự chia sẻ trách nhiệm của gia đình, xã hội, các tổ chức đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp và cả cộng đồng.

Hội Khuyến học các cấp, nhất là hội viên, là lực lượng đông đảo có mặt ở các thôn, bản, làng, phường xã, gia đình, dòng họ…là cán bộ, nhân  dân, cha mẹ học sinh hàng ngày chăm lo việc học hành của con em mình. Vì vậy tham gia làm giáo dục, khuyến học, cán bộ hội viên cần nhận thức đầy đủ truyền thống đạo lý của người Việt Nam là tôn trọng thầy giáo, quý trọng nghề dạy học “nghề cao quý trong những nghề cao quý” luôn có ý thức giữ gìn, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của các nhà giáo, giáo dục con em động cơ học tập đúng đắn gắn với tinh thần hiếu học, ham hiểu biết, kính trọng , lễ phép và vâng lời thầy cô giáo.

http://khuyenhocyenbai.vn/images/AnhTinTuc/111.jpg

Chia sẻ với người thầy những khó khăn trong công việc và cuộc sống, các cán bộ hội viên hội khuyến học cần tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội và nhân dân có những việc làm thiết thực để hỗ trợ nhà trường, nhà giáo, trước hết là chăm lo vận động con em đi học chuyên cần, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em học tập không ngừng tiến bộ, coi trọng việc giáo dục trong gia đình và giáo dục có phương pháp . Thực tế cho thấy : “Giáo dục trong gia đình thất bại thì nhà trường cũng khó thành công”. Trường học là của dân, do dân và vì dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì vậy phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học trong nhân dân sẽ là môi trường giáo dục vô cùng thuận lợi cho nhà trường, nhà giáo và ngành giáo dục mà Hội đang phấn đấu. Hỗ trợ nhà trường, Hội khuyến học các cấp cần phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp, các phong trào thi đua xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, theo mục tiêu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” để học sinh “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày tiến bộ, một ngày hạnh phúc”, không để ma túy và các tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường. Động viên các thầy cô giáo không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tinh thần “Giáo dục thường xuyên, đào tạo liên tục, học tập suốt đời ”, mỗi gia đình nhà giáo là gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu dân cư, đồng thời phấn đấu là “Gia đình hiếu học”  “Gia đình cử nhân”, “Gia đình thạc sỹ”…

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 các cấp hội cần cổ vũ nhân dân và các thế hệ học trò trân thành tri ân và biêt ơn công lao to lớn của các nhà giáo, thăm hỏi động viên các thế hệ nhà giáo, quan tâm đến đời sống của các nhà giáo, nhất là các nhà giáo công tác ở các xã vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 67 năm của nền giáo dục cách mạng và sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, cán bộ, hội viên Hội khuyến học tự hào với những thành tựu to lớn mà ngành giáo dục đã đạt được, tin tưởng rằng với truyền thống quý báu của Nhà giáo Việt Nam, đội ngũ nhà giáo Yên Bái mà tiêu biểu là các nhà giáo ưu tú, giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua, tập thể tiên tiến xuất sắc.., với những trang sử hào hùng trong kháng chiến chống Mỹ và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay, các thầy, các cô sẽ viết tiếp những trang sử mới vẻ vang, đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển, cùng toàn ngành“ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội điều kiện cho mọi người dân được học tập suốt đời”; góp phần để Yên Bái cùng cả nước vững bước trên con đường Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Trần Văn Tho - Hội Khuyến học tỉnh