• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Đại hội Khuyến học Văn Chấn mở ra thời kỳ mới
Ngày xuất bản: 22/12/2019 2:24:00 CH

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Hội Khuyến học huyện Văn Chấn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học lần thứ IV năm 2019 với sự tham dự và chỉ đạo Đại hội của các đồng chí: Ngô Thị Chinh – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chu Đình Ngữ – Bí thư huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND, các phòng, ban, đoàn thể của huyện, với trên 100 đại biểu đại diện cho hơn 34 ngàn hội viên trong toàn huyện.


Đ/c Chu Đình Ngữ, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Khuyến học huyện Văn Chấn đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội và hội viên. Toàn huyện đã có 31/31 xã, thị trấn có tổ chức hội khuyến học với 359 chi hội, 81 ban khuyến học cơ quan/phòng an/doanh nghiệp với 38.830 hội viên đạt 24,98% so với tổng dân số, tăng 4.830 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.


Đ./c Ngô Thị Chinh, Chủ tịch HKH Tỉnh tặng Quỹ khuyến học cho Đại hội

Huyện Hội đã triển khai xây dựng các mô hình học tập, đã được chọn là một trong 4 mô hình làm điểm về xây dựng nâng cao chất lương “ Dòng họ học tập” giai đoạn 2018 – 2019. Đã có 40/58 dòng họ thành lập ban khuyến hoc và 35 dòng họ được công nhận “ Dòng họ học tâp”. Xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình học tập đến nay gia đình học tập đạt 57%, dòng họ học tập đạt 60%, cộng đồng học tập cấp thôn, bản đạt 54,1%, đơn vị học tập đạt 80%. Vận động kêu gọi xây dựng Quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của hội viên cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, trong 5 năm quỹ khuyến học được gần 1,6 tỷ đồng.

Các cháu thiếu nhi múa, hát chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, huyện Hội tiếp tục duy và nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Nghị quyết Đại hội IV phấn đâu: 100% thôn/bản/tổ dân phố, 100% đơn vị giáo dục, 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 80% dòng họ được xây dựng củng cố tổ chức hội, 60% tổ chức hội được xếp loại tốt, không có loại yếu. Tỷ lệ hội viên đạt 25%/dân số trở lên. 100% cán bộ hội viên được tập huấn về nghiệp vụ công tác khuyến học; 65% số gia đình, 60% số dòng họ; 90% số cơ quan, đơn vị; 60% số thôn, bản; 87% xã, thị trấn đạt các danh hiệu học tập.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Hội Khuyến học huyện Văn Chấn cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kết luận số 49 của Ban Bí thư TW Đảng về “ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Tập trung xây dựng và củng cố tổ chức Hội.. Đổi mới mạnh mẽ phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả của Hội Khuyến học các cấp làm tốt vai trò nòng cốt liên kết giữa các tổ chức các lực lượng xã hội tham gia công tác Hội, chú trọng phát triển tổ chức trong các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đến 2024 có trên 70% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, dòng họ, hội đồng hương có ban khuyến học…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng XHHT mà cốt lõi là học tập suốt đời đó là nhu cầu cũng là nghĩa vụ của người dân sống trên địa bàn. Phải có nhiều biện pháp vận động để khai thông nhận thức và đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời kịp thời biểu dương các gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân góp phần phát triển bền vững gia đình và xã hội. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định xây dựng XHHT chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc. Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Khóa IV cần nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể sát thực tế, lựa chọn các cách làm và bước đi phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương.

Tiếp tục phát huy các hình thức vận động, xây dựng quỹ khuyến học qua đó tạo thêm nguồn lực để động viên khuyến khích giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học, đặc biệt quan tâm đến học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời biểu dương nhân rộng những tấm gương tự học thành tài, tôn vinh những nhà hảo tâm, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chu Đình Ngữ, Bí thư huyện ủy đã hoan nghênh những thành tích đã đạt được của Hội Khuyến học huyện, đồng thời đề nghị Hội Khuyến học cần nghiêm túc quán triệt Kết luận 49 của Ban Bí thư TW Đảng về thực hiện Chỉ thị 11, Kết luận 316 của Tỉnh ủy và Kết luận 07 của huyện ủy; Nâng cao chất lượng nhân rộng các mô hình học tập để trở thành văn hóa trong các dân cư, trong và ngoài nhà trường, đặc biệt quan tâm xây dựng đơn vị học tập và học tập của người dân; Xây dựng và phát triển mạnh về xây dựng quỹ khuyến học ở các cấp; củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh nhất là ở cơ sở, chi hội, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia.

Đại hội đã bầu ra 20 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa IV, đồng chí Đặng Duy Hiển được tín nhiệm tái cử Chủ tịch hội. Tại Đại hội Hội Khuyến học huyện Văn Chấn vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc, Kỷ niệm chương và Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam, giấy khen của UBND huyện, Giấy khen của HKH tỉnh. Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành công tốt đẹp, mở ra một thời kỳ mới cho hoạt động xây dựng XHHT trên quê hương Văn Chấn anh hùng.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Minh Trang