• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội Khuyến học tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thống nhất về một số hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài trong đơn vị bộ đội
Ngày xuất bản: 03/08/2021 8:47:00 CH

 

Sáng 3/8, Hội Khuyến học tỉnh đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, tới dự có Đại tá Nguyễn Ngọc Thái, chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, các thủ trưởng các phòng ban thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Tại buổi làm việc hai bên đã thống nhất quán triệt triển khai các văn bản của Bộ chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng, của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Thống nhất 6 nội dung hoạt động khuyến học, khuyến tài trong các đơn vị bộ đội:

1. Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lực lượng vũ trang về vai trò, vị trí của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

2. Khuyến khích động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao; có kế hoạch của đơn vị và kế hoạch của mỗi thành viên trong đơn vị về học tập thường xuyên, học tập suốt đời với nhiều hình thức khác nhau để bản thân ngày càng có điều kiện phát triển và tiến bộ.

3. Vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khuyến học tại đơn vị,  vận động gia đình cán bộ, chiến sĩ tham gia mô hình gia đình học tập tại nơi cư trú. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Công dân học tập” trên địa bàn hành chính, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc.

4. Có hình thức kịp thời khen thưởng, động viên con của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thi đỗ đại học, đạt học sinh giỏi các cấp phổ thông; thăm hỏi động viên giúp đỡ con gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rủi ro, thiên tai, hoạn nạn để không có trường hợp nào con của cán bộ, chiến sĩ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với nhà trường giáo dục nhân cách, giáo dục truyền thống, lịch sử…cho học sinh; động viên cán bộ, chiến sĩ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tự đào tạo, tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt.

5. Đảm bảo các điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ chiến sĩ như: sách, báo, tài liệu, thư viện, tivi, radio, mạng Internet và tổ chức các hình thức học tập phù hợp, từ đó góp phần tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ được học tập thường xuyên và học tập suốt đời ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, tạo lập môi trường chia sẻ tri thức thường xuyên với đồng đội, đồng chí trong đơn vị, trong gia đình và xã hội.

6. Phân công phòng chính trị tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện các nội dung khuyến học; làm đầu mối cùng với văn phòng Hội Khuyến học tỉnh trong việc tham mưu trao đổi, bàn bạc, triển khai cụ thể các nội dung về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh.

Tại buổi làm việc Hội Khuyến học và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao học bổng cho 19 sinh viên hiếu học năm 2020 là con em cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Mỗi suất học bổng trị của Hội Khuyến học giá trị 1 triệu đồng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng mỗi sinh viên 1 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Thái

chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trao học bổng cho học sinh hiếu học

Đón nhận học bổng, các sinh viên phấn khởi gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học tỉnh cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các em hứa sẽ tiếp tục học tập, cố gắng hơn nữa, rèn đức luyện tài, xứng đáng là người con quê hương Yên Bái.

 

Minh Đức