• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội nghị góp ý vào dự thảo Bộ tiêu chí Huyện học tập
Ngày xuất bản: 22/03/2021 1:05:00 CH

 

Sáng ngày 10 tháng 3, tại hội trường tầng 2 Sở Giảo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ nhất - mở rộng, tham gia góp ý vào bộ tiêu chí huyện học tập.

Quang cảnh Hội nghị góp ý vào dự thảo "huyện học tập" lần 1

 Dự Hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh hội, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và Thành phố Yên Bái.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Tho, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh trình bày dự thảo bộ tiêu chí đánh giá, công nhận huyện/thị xã/thành phố học tập (gọi chung là Huyện học tập) và nêu nên sự cần thiết, tác dụng và hiệu quả của việc xây dựng  mô hình huyện học tập trên địa bàn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và chỉ số hạnh phúc của người dân.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chí, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao chủ trương xây dựng mô hình huyện học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, và tích cực tham gia góp ý tiêu chí. Tuy nhiên để xây dựng và triển khai thực hiện được bộ tiêu chí trong thời gian tới, cần phải lấy ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể và hiện thực hóa tiêu chí với các chỉ số phù hợp với tình hình thực tế của từng huyện, thị, thành phố.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý  kiến của các đại biểu, giao Thường trực tỉnh hội nghiên cứu điều chỉnh bổ sung bộ tiêu chí và tiếp tục gửi văn bản đến các đồng chí Ban thường vụ, các ban, ngành, đoàn thể liên quan góp ý hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Minh Đức