• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động khuyến học trong các doanh nghiệp
Ngày xuất bản: 30/03/2022 3:08:00 CH

 Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động khuyến học trong các doanh nghiệp

 

Sáng ngày 30.3.2022, tại hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị

Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Quang Minh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch HKH tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí PChủ tịch Hội, Phó Bí thư Đảng ủy khối, các đôngg chí UVBTV tỉnh hội, các đồng chí UVBTV, lãnh đạo Ban xây dựng Đảng., văn phòng Đảng ủy khối, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư của 30 chi Đảng bộ cơ sở Khối doanh nghiệp, khối đơn vị sự nghiệp.

Đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động khuyến học trong doanh nghiệp

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch phối hợp và các ý kiến thảo luận, các đại biểu thống nhất cao nội dung trong kế hoạch phối hợp về việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các đơn vị doanh nghiệp.

Kế hoạch phối hợp nhằm tuyên truyền và phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp. Huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công khuyến học  khuyến tài  xây dựng xã hội học tập góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện,nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” trong thời kỳ chuyển đổi số.

Minh Đức