• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Ngày xuất bản: 12/07/2022 2:36:00 CH

 Ngày 5/7/2022 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái - Trưởng khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của khối các hội đặc thù tỉnh Yên Bái. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho 11 đơn vị trong khối và các cán bộ chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có lãnh đạo đại diện phòng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.

Đại biểu dự hội nghị sơ kết 6  tháng công tác thi đua Khối  năm 2022

Sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Từ đầu năm trưởng khối đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động các phong trào thi đua do ủy ban phát động tới các thành viên trong khối. Các đơn vị thành viên đã chủ động đăng ký các danh hiệu thi đua trong khối và đăng ký với UBND tỉnh. Trong năm 2022 cả khối có 01 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ, 01 đơn vị Cờ thi đua của UBND tỉnh và 9 đơn vị đăng ký bằng khen của UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù đã có nhiều phong trào thi đua và công tác khen thưởng của cơ quan, nhiều mô hình mới và nhiều điển hình tiên tiến được khen thưởng. Báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ công tác thi đua thời gian tới.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của đại diện các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua, đều nhất trí với dự thảo báo cáo đầy đủ, ngắn gọn và các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục thực hiện quy chế hoạt động và ban hành bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2022.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng phòng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ phát biểu đánh giá, ghi nhận các kết quả khối đã triển khai thực hiện phong trào thi đua và yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo Quy chế và quy định về thang điểm đã ban hành, tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả.

Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm, hưởng hứng các phong trào thi đua yêu nước, các phong chào thi đua chuyên đề do tỉnh và trung ương phát động.

Minh Trang