• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Yên Bình tập huấn nâng cao năng lực, quản lý điều hành TTHTCĐ
Ngày xuất bản: 15/07/2018 1:38:43 SA

  

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉ đạo điểm giai đoạn 2018 – 2020 đối với TTHTCĐ xã Hán Đà, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động TTHTCĐ cho cán bộ xã 

 

Bà Nguyễn Thị Lan, PCT Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt nội dung tập huấn

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường UBND xã Hán Đà. Hội Khuyến học xã đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Đến dự buổi tập huấn có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Hội khuyến học huyện, lãnh đạo UBND xã cùng 45 học viên là cán bộ Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, công chức xã, các ban ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, hiệu trưởng nhà trường, trưởng trạm y tế, trưởng dòng họ.

Ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch UBND xã triển khai kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ

Tại buổi tập huấn bà Nguyễn Thị Lan, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề:

Chuyên đề I: Năng lực quản lý, điều hành trung tâm học tập cộng đồng. giúp học vien nắm vững các hoạt động cụ thể của trung tâm, chức năng, nhiệm vụ của Ban giám đốc trung tâm; vai trò, nhiệm vụ của cán bộ khuyến học trong quản lý, điều hành trung tâm. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị giúp trung tâm hoạt động hiệu quả trở thành “Thiết chế học tập suốt đời của người dân”.

Chuyên đề II: Quy trình, tiêu chí đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình: Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Cách gợi ý cho điểm đối với các tiêu chí và cách thu thập minh chứng; trình tự, thủ tục đề nghi xét công nhận các mô hình học tập. Thay mặt Ban giám đốc trung tâm ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Hán Đà đã triển khai kế hoạch tổ chức học tập của trung tâm giai đoạn 2018-2020.

Các đại biểu chăm chú tiếp thu nội dung tập huấn 

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu thống nhất cao: Để trung tâm học tập cộng đồng của xã trở thành nơi học tập của người dân “cần gì học nấy”cần phải có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong các hoạt động và nâng cao chất lượng của trung tâm; Tạo mọi điều kiện thuận lợi tập huấn cho người dân nâng cao nhận thức mọi mặt, nhất là kiến thức, kỹ năng trong việc chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Để đạt được yêu cầu đó, trung tâm HTCĐ phải thực sự là của dân, do dân và vì dân./.

Minh Đức