• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Yên Bình tổ chức Tổng kết công tác khuyến học năm 2020.
Ngày xuất bản: 25/01/2021 10:47:00 SA

 

Ngày 20/01/2021 Hội Khuyến học huyện Yên Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

            Dự hội nghị Tổng kết có các ông, bà: Triệu Tiến Thịnh- Chủ tịch Hội Khuyến học,  Nguyễn Lê Dũng Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Bình; các ông, bà trong Ban Chấp hành HKH huyện, Chủ tịch Hội KH các xã, thị trấn, Trưởng Ban Khuyến học trực thuộc và lãnh đạo các đơn vị thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập, “Đơn vị học tập” cấp huyện.

Ông Triệu Tiến Thịch, chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xong Thường trực Hội Khuyến học huyện đã tích cực và kịp thời tham mưu cho UBND huyện các văn bản để chỉ đạo triển khai các chủ trương, kế hoạch của Đảng, chính quyền các cấp về công tác khuyến học.  Ban Chấp hành Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn của Tỉnh hội. Qua đó kết quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập đạt cao, cơ bản đã đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, huyện đề ra trong năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu vượt (Gia đình học tập đạt 100,3%, Dòng họ học tập đạt 95,6%, Cộng đồng học tập cấp thôn, tổ dân phố đạt 103,1%, Đơn vị học tập cấp xã quản lý đạt 124,2%, Cộng đồng học tập cấp xã đạt 126%). Đặc biệt, kết quả về phát triển tổ chức hội, hội viên đạt cao so với năm 2019 (năm 2020 phát triển thêm được 15 ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 06 Ban Khuyến học dòng họ và 3767 hội viên). Việc triển khai thí điểm mô hình “Đơn vị học tập, “Công dân học tập” đảm bảo kế hoạch và yêu cầu, hướng dẫn của tỉnh Hội; hoạt động hỗ trợ Giáo dục- đào tạo (trao học bổng, tặng quà, khen thưởng…) thiết thực, kịp thời và hiệu quả; công tác vận động, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và các hoạt động tuyên truyền, phối hợp có nhiều chuyển biến tích cực.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao kỷ niệm chương của TW Hội cho các đồng chí lãnh đạo huyện

            Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Lê Dũng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Bình đã trao Quyết định xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2020 cho 5 xã; Ông Triệu Tiến Thịnh-Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 04 đại biểu; Hội Khuyến học huyện cũng đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.

Lương Tập