• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hội Khuyến học tỉnh giao ban 6 tháng đầu năm 2018
Ngày xuất bản: 09/06/2018 7:38:27 SA

      Sáng ngày 08 tháng  6 năm 2018. Tại văn phòng tỉnh Hội, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2018. Đến dự, chủ trì hội nghị có bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và các ông bà  thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học 9 huyện, thị, thành phố.

Các ông (bà) Thường trực Hội 9 huyện, thị, thành phố trong buổi giao ban công tác quý II/2018

         Tại hội nghị đã được nghe các ông bà Thường trực huyện, thị, thành hội báo cáo đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong 6 tháng đầu năm của các địa phương.  9/9 huyện, thị, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo hỗ trợ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng CSVC lớp học, nhà công vụ, trao học bổng, xe đạp, chăn áo ấm…; trao thưởng trong các hội thi của ngành giáo dục; tham gia công tác XMC; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2017 – 2018 như Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên…; Tích cực chỉ đạo Đại hội các xã song song với việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập nhất là CĐHT cấp xã. Một số huyện đã trao quà hỗ trợ học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2018 như Văn Chấn, Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Các huyện, thị làm điểm đã tích cực triển khai các nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh.

            Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền; công tác khảo sát nắm tình hình chưa thường xuyên, thôn tin tuyên truyền còn hạn chế…

Kết luận hội nghị bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh yêu cầu các Hội huyện, thị, thành phố cần chủ động hơn nữa công tác phi hợp với ban, ngành đoàn thể; chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình học tập; làm tốt vai trò nòng cốt liên kết đối với các đơn vị liên quan; tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ giáo viên, học sinh và các nhà trường đặc biệt tập trung một số nhiệm vụ cụ thể là: Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các mô hình học tập có tính bền vững; Tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền ban hành các văn bản về việc chỉ đạo nâng cao chất lượng các mô hình học tập giai đoạn 2018-2020: Mỗi huyện, thị, thành phố cần lựa chọn mỗi xã có từ 1 đến 2 mô hình học tập; Đối với huyện Văn Yên cần xây dựng mô hình học tập trong đồng bào có đạo; Chuẩn bị tháng 9 khuyến học cần tập trung vận động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng đầu năm học mới; Xây dựng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” tại huyện Mù Cang Chải; tham gia hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng “Dòng họ học tập”đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục phát triển xây dựng tổ chức Hội tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng thời dự toán nguồn kinh phí đề án năm 2019.

                                                                                                       Minh Đức