• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày xuất bản: 03/01/2021 1:55:00 CH

 

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban quý IV năm 2020 với các huyện, thị, thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị giao ban triern khai công tác năm 2021

Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Văn phòng tỉnh hội, cùng toàn thể các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách  Hội Khuyên học huyện, thị, thành phố.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố đã báo cáo kết quả công tác năm 2020. Với tinh thần chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, đảng chính quyền, Hội Khuyến học các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký triển khai đánh giá các mô hình học tập, công tác hỗ trợ giáo dục. Đặc biệt các địa phương đều có những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh các hoạt động khuyến học và xây dựng các mô hình thí điểm.

Chỉ đạo hội nghị đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã đánh giá cao những kết quả công tác khuyến học của cở sở trong năm 2020. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí đã yêu cầu Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố trong năm 2021 cần tập trung vào một số nhóm công tác:

Nhóm thứ nhất: Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành thí điểm mô hình “Công dân học tập”tại 4 đơn vị làm điểm. Xây dựng  triển khai thực hiện mô hình “Huyện học tập” ở thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trấn Yên.

Nhóm thứ hai: Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Nhóm thứ ba: Cần điều chỉnh, bổ sung thực hiện các chỉ tiêu thực hiện các mô hình học tập, tập trung nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện các mô hình mới có hiệu quả. Triển khai mở lớp xóa mù chữ theo chương trình KH-XMC tại xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải.

Nhóm thứ tư:  Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong công tác khuyến học. Củng cố tổ chức hội, hội viên và tăng cường công tác phát triển tổ chức khuyến học tại các đơn vị doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức, đặc biệt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có văn bản chỉ đạo huy động ủng hộ quỹ khuyến học.

Nhóm thứ năm: Làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tới toàn thể cán bộ, nhân dân. Vận động cán bộ hội viên tham gia hội thi cán bộ, hội viên khuyến học giỏi cấp huyện.

Minh Đức