• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Kiểm tra công tác KH, KT, xây dựng XHHT năm 2018
Ngày xuất bản: 03/12/2018 2:43:50 SA

 Trong 3 ngày, từ ngày 27/11 đến 29/11/2018. Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác khuyến học, xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm tại Hội Khuyến học huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Thị xã Nghĩa Lộ và xã Hán Đà huyện Yên Bình.

Làm việc tại các đơn vị có các đồng chí trong đoàn kiểm tra của tỉnh Hội, Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội khuyến học các huyện, thị, xã được kiểm tra.

Tại các buổi làm việc đoàn đã kiểm tra công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 95/KH-UBND; Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và nhân rộng đánh giá, công nhận các mô hình học tập; Thông tư 44/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, công nhận cộng đồng học tập cấp xã; Hiệu quả xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh, huyện, thị.

 

Đồng chí Ngô Thị Chinh chủ trì buổi kiểm tra tại Hội KH huyện văn Chấn

Qua kiểm tra, nghe báo cáo và đi thực tế cho thấy các đơn vị đã khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu giao, chất lượng hoạt động được nâng lên rõ rệt. Trong đó có nhiều điểm nổi bật như:  huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác phát triển hội viên, vận động học sinh ra lớp, góp phần làm tốt công tác phổ cập GD, XMC; Thị xã Nghĩa Lộ làm tốt công tác chỉ đạo khuyến học tại các gia đình làm du lịch công đồng, tuyên truyền về lợi ích của học tập thường xuyên, học tập suốt đời thông qua các buổi trải nghiệm tại các gia đình làm du lịch; Huyện Văn Chấn phát huy được thế mạnh trong công tác xây dựng mô hình dòng họ học tập tại vùng dân tộc thiểu số từ đó đẩy mạnh xây dựng XHHT; Xã Hán Đà huyện Yên Bình là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh về xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng.

 

Các đại biểu kiểm tra thực tế mô hình KH gắn với Du lịch cộng đồng tại TX Nghĩa Lộ

Kiểm tra tại Hội KH huyện Mù Cang Chải

Đoàn Kiểm tra làm Việc tại Hội KH Thị xã Nghĩa lộ

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Hán Đà, huyện Yên Bình

Làm việc với các đơn vị được kiểm tra thành viên đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những mặt làm được của đơn vị, bên cạnh đó đã góp ý sâu sắc và chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện để có hiệu quả hơn trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tich Hội Khuyến học tỉnh – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung trong thời gian tới:

- Tiếp tục tuyên truyền vận động để phát triển hội, hội viên.

- Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền về xây dựng các mô hình học tập, về công tác chỉ đạo; phối hợp với ngành giáo dục, các đoàn thể vận động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, kết nối để tăng cường hỗ trợ cho ngành giáo dục.

- Có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện có hiệu quả các mô hình, tiếp tục duy trì, chỉ đạo, thực hiện mô hình điểm trên địa bàn theo hướng từng bước nâng cao chất lượng, có tính bền vững . Đặc biệt quan tâm xây dựng quỹ khuyến học tại các gia đình, nhà trường với hình thức nuôi heo tiết kiệm.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các cấp, lựa chọn nhân sự cho Đại hội, quan tâm biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân, trưởng bản, già làng có thành tích xuât sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Minh Đức