• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Kiểm tra, đánh giá, xếp loại công nhận "Cộng đồng học tập cấp xã" thị trấn Cổ Phúc năm 2017
Ngày xuất bản: 17/10/2017 9:56:18 SA

 Chiều 16/10, tại UBND thị trấn Cổ Phúc diễn ra Hội nghị kiểm tra, đánh giá, xếp loại công nhận "Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017. Tới dự Hội nghị có thường trực Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái; lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên; thành phần đoàn kiểm tra, thẩm định cùng các đại biểu thăm quan học tập của Hội Khuyến học 8 huyện thị trên địa bàn tỉnh.

 

Bà Ngô Thị Chinh phát biểu ghi nhận kết quả kiểm tra tại buổi làm việc

Tại Hội nghị, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và xếp loại, công nhận "Cộng đồng học tập”cấp xã của Thị trấn Cổ Phúc dựa trên kết quả thực hiện 15 tiêu chí “Cộng đồng học tập” cấp xã 10 tháng đầu năm 2017. Các tiêu chí như: Kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ, công bằng xã hội trong giáo dục, kết quả xây dựng “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, kết quả xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa,…. được hội đồng kiểm tra cho điểm tuyệt đối. Hồ sơ kết quả của Thị trấn Cổ Phúc được đánh giá là đầy đủ, khoa học, rõ ràng, công tác xây dựng cộng đồng học tập ở địa phương được triển khai sâu rộng, có hiệu quả và đạt chất lượng cao. Kết luận chung về kết quả quá trình kiểm tra, số tiêu chí đạt là 15/15 tiêu chí, số điểm đạt được là 94,5/100 điểm, xếp loại tốt. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại, đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Trấn Yên ra quyết định công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã thị trấn Cổ Phúc năm 2017.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Những kinh nghiệm trong việc xây dựng, kiểm tra, đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã của thị trấn Cổ Phúc góp phần giúp các địa phương khác trên địa bàn huyện Trấn Yên cũng như các huyện thị khác trên địa bàn tỉnh học tập, triển khai.

Nguyễn Thị Kim Huế