• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Tập huấn nâng cao chất lượng “ Dòng họ học tập” huyện Văn Chấn năm 2018
Ngày xuất bản: 17/06/2018 6:51:18 SA

 Sáng 14/6 Hội Khuyến học huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài với chủ đề “nâng cao chất lượng xây dựng Dòng họ học tập” năm 2018”. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có: Ông Đặng Duy Hiển, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, Ông Trần Văn Tho, PCT Hội Khuyến học tỉnh, các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội khuyến học 31 xã và 58 đại biểu trưởng dòng họ, đại diện các dòng họ huyện Văn Chấn.

 

Ông Đặng Duy Hiển, Phó CT UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Huyện Văn Chấn có 58 dòng họ trong đó có 40 dòng họ có hoạt động Ban Khuyến học thường xuyên và có hiệu quả. Các học viên lớp tập huấn được nghiên cứu 3 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của tỉnh về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chuyên đề 2: Quyết định 448/QĐ-KHVN của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận “ Gia đình học tập”, “ Dòng học học tập”, “ Cộng đồng học tập” và “ Đơn vị học tập”; Chuyên đề 3: Kế hoạch số 11 và 38a của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và một số nội dung nâng cao chất lượng xây dựng “Dòng họ học tập”; cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe 3 tham luận chia sẻ kinh nghiệm của 03 dòng họ Hà Chay, Sa và dòng họ Sổng ở huyện Văn Chấn.

 

Ông Trần Văn Tho, Phó CT Hội KH tỉnh, báo cáo nội dung các chuyên đề

Các đại biểu dự lớp tập huấn chăm chú tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao, thông qua hội nghị, giúp cán bộ làm công tác khuyến học các trưởng dòng họ nắm rõ các quy định tổ chức xây dựng đánh giá, công nhận mô hình “ Dòng họ học tập”. Đây cũng là dịp để cán bộ khuyến học, trưởng các dòng họ ở cơ sở trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng dòng họ nói chung, “Dòng họ học tập”nói riêng tại huyện Văn Chấn. Qua đó càng khẳng định được vai trò quan trọng của dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập.

Kết luận buổi tập huấn đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đại biểu trở về cơ sở triển khai ngay các nội dung đã tiếp thu được, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng dòng họ học tập có chất lượng, gắn với các cuộc vận động, các phong trào xây dựng văn hóa xã hội của địa phương, của huyện.

 

Đại Biểu dòng họ Hà Chay tham luận về dòng họ

Đại biểu dòng họ Sa tham luận tại Hội nghị tập huấn

Các Đại biểu dự hội nghị chú ý tiếp thu nội dung

Minh Trang