• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Đẩy mạnh phong trào học tập xứng đáng với tầm vóc thành phố
Ngày xuất bản: 19/07/2017 6:43:29 SA

 Hội Khuyến học thành phố có 33.426 hội viên với 308 ban khuyến học (KH); 10 ban KH cơ quan, doanh nghiệp; 84 ban KH dòng họ; 40 chi hội KH trường học.

 

Trong ảnh: Nhân dân tới đọc sách, nghiên cứu tài liệu tại Nhà văn hóa Tân Trung 1, phường Minh Tân

Ông Nguyễn Ngọc Khoản - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) thành phố Yên Bái cho biết: “Công tác khuyến học, khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Đến nay, Hội đã có 33.426 hội viên với 308 ban khuyến học (KH); 10 ban KH cơ quan, doanh nghiệp; 84 ban KH dòng họ; 40 chi hội KH trường học. Năm 2017, có 27.544 gia đình (chiếm 95.25%) đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 84 dòng họ (chiếm 90%) đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập”; 506 cộng đồng (chiếm 99%) đăng ký danh hiệu cộng đồng học tập (CĐHT); 80 đơn vị, chiếm 93%, đăng ký đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Đặc biệt có 5 xã, phường đăng ký đạt CĐHT trong năm nay”.

Để có được kết quả trên, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, hoạt động của HKH giữ vai trò quan trọng. Trước tiên, do Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về tầm quan trọng của KH-KT, xây dựng XHHT trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó là triển khai in sao các văn bản của cấp trên gửi HKH các xã, phường, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố để tổ chức học tập và tuyên truyền; phối hợp với HKH tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động KH-KT, xây dựng XHHT trên địa bàn, HKH thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh về công tác KH-KT, xây dựng gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập.

Việc xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh và phát triển Hội viên được quan tâm qua việc Hội thường xuyên có công văn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội cơ sở đăng ký thực hiện các nội dung cơ bản trong năm. Đến nay, Hội đã có 33.426 hội viên, tăng 33,66% so với năm 2016.

Do đó, thực hiện Kế hoạch số 86 của UBND tỉnh về việc “Triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020” và Công văn số 53/HD-HKH ngày 17/5/2016 của HKH tỉnh về thực hiện và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020, Hội đã tham mưu để UBND thành phố Yên Bái ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 3/7/2016 về triển khai, nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái; tổ chức 45 buổi tập huấn cho 2.080 cán bộ chủ chốt HKH các xã, phường…

Triển khai Thông tư 44/2014 TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá xếp loại CĐHT cấp xã, HKH thành phố đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu với UBND thành phố tổ chức triển khai tại các cơ sở xã, phường.

Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ chủ chốt phường, xã; hướng dẫn chỉ đạo các xã, phường lập kế hoạch, đăng ký xây dựng “CĐHT cấp xã”. Do đó, 100% phường, xã trên địa bàn thành phố đã đăng ký xây dựng “CĐHT cấp xã”, trong đó  có 5 xã, phường là: Tuy Lộc, Minh Bảo, Giới Phiên, Đồng Tâm, Minh Tân đăng ký đạt “CĐHT cấp xã” trong năm nay.

Với 17 trung tâm học tập cộng đồng, từ sự quan tâm của HKH xã, phường và ngành giáo dục, các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố đã được củng cố và duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, nội dung sinh hoạt phong phú thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các trung tâm đã mở 312 lớp với 11.520 lượt học viên tham gia học tập.

Trong hoạt động KH-KT, xây dựng XHHT ở thành phố Yên Bái phải kể đến hoạt động hỗ trợ giáo dục. Thực hiện chương trình phối hợp giữa HKH thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhiều năm qua các HKH cơ sở xã, phường đã phối hợp với các nhà trường tuyên truyền trong các bậc phụ huynh học sinh vận động học sinh ra lớp, chống bỏ học, duy trì phổ cập giáo dục.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Hội Cựu giáo chức thành phố chỉ đạo hội cựu giáo chức cơ sở xã, phường kết nghĩa với các nhà trường tổ chức đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho học sinh giỏi vào dịp tổng kết năm học.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2017, HKH thành phố đã trao 46 suất quà cho giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp trị giá 17 triệu đồng; khen thưởng 13 giáo viên và học sinh giỏi trị giá 4 triệu đồng. Từ sự vận động của tổ chức Hội, đã có 592 giáo viên nhận đỡ đầu 702 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, các HKH cơ sở đã khen thưởng 7.852 học sinh với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; trao 352 suất học bổng với tổng số tiền 132 triệu đồng. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đã có tác dụng động viên đội ngũ giáo viên và học sinh vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập.

 Có thể nói, từ triển khai đồng bộ các giải pháp KH-KH, phong trào học tập suốt đời trên địa bàn thành phố đã phát triển. Tuy nhiên, để đưa phong trào KH-KT, xây dựng XHHT ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội địa phương đúng với tầm vóc của thành phố, ông Nguyễn Ngọc Khoản - Phó Chủ tịch HKH thành phố Yên Bái cho biết thêm: “Thời gian tới, HKH thành phố tiếp tục chỉ đạo HKH cơ sở tiếp tục tham mưu cấp uỷ chính quyền, các đoàn thể cán bộ, hội viên thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của cấp về KH-KT, xây dựng XHHT. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện, kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành kế hoạch xây dựng CĐHT cấp xã. Cùng khảo sát thực trạng các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội sẽ phối hợp với ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể... đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ khuyến học trong đó thực hiện tốt chương trình “Tháng 9 khuyến học” và ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9”.

Mục tiêu phấn đấu là 100% xã phường, nhà trường, cơ quan (đã thành lập ban khuyến học) đều trao học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, khen thưởng các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra đánh giá xếp loại công nhận các danh hiệu “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập”, đồng thời tổ chức tốt bình xét thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân gắn với tổng kết công tác khuyến học năm 2017.

Nguyễn Đình