• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái chủ động trước khó khăn để hoạt động
Ngày xuất bản: 03/08/2020 1:35:16 SA

 

Trong những tháng đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động trong xã hội bị ảnh hưởng, trong đó có hoạt động khuyến học, khuyến tài (KH - KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT).

 

Bà Ngô Thị Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình điểm giai đoạn 2018 - 2020.

Chủ động trước khó khăn, ngay từ đầu năm, Hội KH tỉnh đã tổ chức phát động thi đua hướng vào mục tiêu xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, suốt đời, xây dựng nhân rộng các mô hình học tập, triển khai chỉ đạo điểm mô hình "Công dân học tập”, " Đơn vị học tập” cấp huyện và tích cực hỗ trợ sự nghiệp giáo dục, ký giao ước thi đua với các hội huyện, thị, thành phố và cam kết phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua khối các hội có tính chất đặc thù. 

Hội KH tỉnh, huyện, thị, thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức KH tại cơ sở nơi sáp nhập đơn vị hành chính, xây dựng quy chế, chương trình hoạt động sau đại hội cấp huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đồng thời chỉ đạo duy trì kết quả các mô hình đã đạt được, từng bước nâng cao chất lượng, tiếp tục củng cố tổ chức Hội gắn với triển khai chỉ đạo xây dựng các mô hình học tập nhằm thực hiện Đề án xây dựng XHHT từ cơ sở. 

Tỉnh hội tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển hội viên và các mô hình học tập năm 2020, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Do đó, đến hết tháng 6 toàn tỉnh có 198.244 hội viên, tăng 1.834 hội viên so với cuối năm 2019; còn 173 hội KH xã, phường, thị trấn (giảm 7 đơn vị do sáp nhập các xã, phường) và 1.694 chi hội, 401 ban KH.

Cùng với ban hành các văn bản chỉ đạo cơ sở như: triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập”, "Đơn vị học tập” cấp huyện năm 2020 - 2021; kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ…; Hội KH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác KH - KT, xây dựng XHHT như: tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2104 ngày 29/2/2020 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH - KT, xây dựng XHHT; tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 127, ngày 12/6/2020 triển khai thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) trên địa bàn tỉnh Yên Bái... 

Thường trực hội KH huyện, thị, thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản triển khai thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư, tiếp tục triển khai Đề án xây dựng XHHT tại địa phương; tham mưu cho chính quyền huyện, thị, thành phố tạo điều kiện kêu gọi ủng hộ quỹ KH - KT của địa phương. Các huyện, thị, thành phố tổ chức đăng ký xây dựng các mô hình học tập, phấn đấu trong năm 2020 tỷ lệ gia đình học tập đạt 65,9%; dòng họ học tập đạt 62,9%; cộng đồng học tập cấp thôn, bản đạt 70,1%; đơn vị học tập cấp xã đạt  92,8%.

Dù gặp nhiều khó khăn, song công tác phối hợp giữa Hội KH với mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục được duy trì. Hội đã tổ chức sơ kết chương trình phối hợp hoạt động KH-KT, xây dựng XHHT giai đoạn 2016-2020; phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; kêu gọi, vận động ủng hộ được 57.169 đầu sách, báo. 

Tại các cơ sở, Hội KH Mù Cang Chải phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo vận động người học ra lớp mở các lớp xóa mù chữ và lớp phổ cập giáo dục THCS; Hội KH Trấn Yên tiếp tục ký chương trình phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trung tâm Dịch vụ - Hỗ trợ phát triển nông nghiệp đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2020-2023… 

Việc xây dựng Quỹ KH tiếp tục được các cấp hội thực hiện với nhiều hình thức, nhờ vậy hoạt động trao học bổng, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi được duy trì. Thường trực Hội KH tỉnh, huyện, thị, thành phố và các ban KH trực thuộc tỉnh từ nguồn huy động Quỹ KH đã khen thưởng, hỗ trợ quà cho 6.753 giáo viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán 2020 trị giá 582 triệu đồng và trao học bổng, quà cho 2.684 học sinh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đã tiến hành tổng kết 4 mô hình học tập điểm giai đoạn 2018-2020, tặng giấy khen cho 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập điển hình.

Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, từ nay đến hết năm, Hội KH tỉnh sẽ tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành văn bản kiểm tra đánh giá việc thực hiện Quyết định 281 và Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Đại hội Hội KH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục củng cố tổ chức KH cấp thôn, tổ dân phố đối với các đơn vị hành chính đã sáp nhập hoặc bàn giao về đơn vị hành chính mới; chỉ đạo thực hiện công tác "Tháng 9 KH”, Ngày KH Việt Nam 2/10 và hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời”; tăng cường vận động xây dựng Quỹ KH đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các trường thuộc địa bàn khó khăn và giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong giảng dạy, học tập đạt được thành tích cao; lựa chọn, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu trong công tác KH-KT, xây dựng XHHT giai đoạn 2015 - 2020…

 

Nguyễn Đình