• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

 

I. BAN CHẤP HÀNH:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền

Chức danh Hội Khuyến học

1

Bà Ngô Thị Chinh

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch Hội

2

Ông Trần Xuân Hưng

Giám đốc Sở GD& ĐT

P.Ch tịch Hội

3

Ông Nông Thụy Sỹ

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

P.Ch tịch Hội

4

Ông Trần Văn Tho

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

P.Ch tịch Hội

5

Ông Nguyễn Tiến Tuấn

Phó GĐ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Ủy viên BTV

6

Ông Cao Xuân Chiểu

Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh

Ủy viên BTV

7

Ông Nguyễn Quốc Hưng

Phó Trưởng ban Ban dân vận Tỉnh ủy

Ủy viên BTV

8

Bà Ngô Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái

Ủy viên BTV

9

Ông Vũ Văn Minh

Giám đốc Sở tài chính

Ủy viên BTV

10

Ông Hà Văn Lợi

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

Ủy viên BTV

11

Ông Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chủ tich Ủy viên UBMTTQ tỉnh

Ủy viên BTV

12

Ông Phạm Văn Cường

 Nguyên lãnh đạo tỉnh

Ủy viên BCH

13

Ông Đinh Xuân Cường

Phó Giám đốc Sở nội vụ

Ủy viên BCH

14

Ông Lê Đình Cương

Giám đốc TT Ngoại ngữ, Tin học tỉnh

Ủy viên BCH

15

Bà Hoàng Thị Chanh

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Ủy viên BCH

16

Ông Lê Xuân Định

Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và DL

Ủy viên BCH

17

Bà Lê Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu

Ủy viên BCH

18

Bà Hoàng T.Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

Ủy viên BCH

19

Ông Đặng Duy Hiển

Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Ủy viên BCH

20

Ông Hoàng Việt Hưng

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ủy viên BCH

21

Bà Trần Thị Hồng

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình

Ủy viên BCH

22

Ông Nguyễn Văn Khánh

Chủ tịch HKH huyện Trấn Yên

Ủy viên BCH

23

Ông An Hải Nam

Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên

Ủy viên BCH

24

Ông Phí Văn Nam

Phó tổng biên tập Báo Yên Bái

Ủy viên BCH

25

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên BCH

26

Ông Lê Quang Minh

Trưởng Phòng GD & ĐT Huyện Văn Chấn

Ủy viên BCH

27

Bà Nguyễn Thị Lụa

Chủ tịch HKH huyện Văn Yên

Ủy viên BCH

28

Ông Nguyến Tiến Quang

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Ủy viên BCH

29

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

Ủy viên BCH

30

Ông Hán Ngọc Cầu

Phó Giám đốc Công ty Sứ Kỹ thuật tỉnh

Ủy viên BCH

31

Bà Hoàng T.Phương Thúy

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Ủy viên BCH

32

Bà Nguyễn Thị Vân

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Ủy viên BCH

33

Bà Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Ủy viên BCH

34

Ông Đặng Văn Thanh

Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh

Ủy viên BCH

35

Bà Trần Thị Kim Thoa

Phó GĐ Ngân hàng NN và PT NT tỉnh

Ủy viên BCH

Tổng số BCH : 35 người; (11 UV ban thường vụ, 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch)
    

II. THƯỜNG TRỰC HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bà Ngô Thị Chinh

Chủ tịch chuyên trách

0913372072

2

Ông Trần Xuân Hưng

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

0912362179

3

Ông Nông Thụy Sỹ

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

0945531639

4

Ông Trần Văn Tho

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

0912785338

5

Bà Nguyễn Thị Minh Đức

Phó Văn phòng

0915421381

6

Bà Vũ Minh Trang

Phó Văn phòng

0948115126