• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học
Ngày xuất bản: 29/04/2016 1:56:10 SA

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng Yên Bái trở thành xã hội học tập

Sinh thời Bác Hồ đã dạy “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Thấm nhuần điều đó, những năm qua, thực hiện chính sách ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước với sự nghiệp giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi; chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn tích cực thi đua làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần to lớn vào sự nghiệp “trồng người”.

alt

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, Hội khuyến học các cấp không ngừng củng cố, phát triển, đến nay 9/9 huyện, thị, thành phố, 180/180 xã, phường đã xây dựng Hội Khuyến học cơ sở, toàn tỉnh có 2.678 Chi hội, ban  khuyến học, trong đó có 1119 Ban Khuyến học, với trên 3.000 người tham gia công tác Hội Khuyến học các cấp. 9/9 huyện, thị, thành phố đều có cán bộ chuyên trách thường trực công tác Khuyến học. Với sự vững mạnh của Hội đã thu hút đông đảo hội viên với 132.249 người, đạt 16,9% dân số toàn tỉnh. Phong trào khuyến học, khuyến tài trong nhà trường đã vận động hàng ngàn học sinh bỏ học ra lớp, chống bỏ học; khen thưởng hàng chục ngàn lượt học sinh có thành tích trong học tập, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi các môn văn hoá, năng khiếu của địa phương, quốc gia, quốc tế; trao trên hàng chục ngàn học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó;  khen thưởng, động viên, tặng quà cho hàng trăm giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, tích cực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ. Hàng trăm thầy cô giáo “Đỡ đầu” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhà trường, nhờ vậy có nhiều học  được giúp đỡ trong các trường học. Các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể nhận “Đỡ đầu”, kết nghĩa các trường học, cán bộ, đảng viên nhận “Đỡ đầu”học sinh mồ côi cha mẹ... Phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học có sức lan tỏa rộng khắp, toàn tỉnh hiện có 15.915 gia đình đạt tiêu chí Gia đình hiếu học; 350 dòng họ đạt tiêu chí Dòng họ hiếu học, trong đó có 48 dòng họ tiêu biểu được khen thưởng, biểu dương ở Đại hội thi đua Khuyến học toàn quốc, Đại hội thi đua Khuyến học tỉnh. Qua phát động của Hội khuyến học các cấp tỉnh Yên Bái,  hàng chục doanh nghiệp ủng hộ cho sự nghiệp giáo dục vùng cao khó khăn. Nhiều cá nhân hiến đất làm trường từ vài chục m2 đến hàng ngàn m2 như xây trường học cho con em...  Nhiều chương trình quyên góp ủng hộ, chương trình tiết kiệm xây dựng quỹ khuyến học trong toàn tỉnh  được người dân nhiệt tình hưởng ứng đã “biến tiền đồng thành tiền tỉ” trong dân đầu tư cho con em học tập.

Nhân dân các dân tộc Yên Bái vốn có truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài. Truyền thống đó nay được Đảng, Nhà nước, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Khuyến học Việt Nam quan tâm bằng các chủ trương, cơ chế, chính sách cho công tác khuyến học.  Sự quan tâm ngày càng nhiều của các các cấp, các ngành và nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo, nâng cao dân trí là cơ sở thuận lợi để các cấp Hội liên kết các lực lượng tham gia xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, không thể không kể đến đội ngũ cán bộ khuyến học từ tỉnh đến các cơ sở rất tâm huyết, nhiệt tình khắc phục mọi khó khăn đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp "trồng người". Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng trong5 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tạo được uy tín và lòng tin đối với xã hội. Công tác phối hợp lãnh đạo, bám sát cơ sở của Hội Khuyến học tỉnh để xây dựng tổ chức Hội và phong trào tại cơ sở - địa bàn dân cư luôn được đánh gia cao, vai trò của đảng viên trong công tác Hội được phát huy.

Để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, các cấp Hội cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động với một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời để cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên Hội Khuyến học và người lao động tiếp tục chuyển biến nhận thức và hành động, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh góp phần “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hai là, tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình “tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”, “Học bổng khuyến tài”... góp phần tích cực hơn nữa trong đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh. Ba là, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cụm dân cư học tập trong các cộng đồng để phong trào khuyến học trở thành nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng làng, xã văn hóa, và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh hiện đại. Các phong trào này phải gắn kết chặt chẽ giữa gia đình nhà trường với xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, từng bước xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt cần lưu ý phát hiện các năng khiếu, tài năng trong thế hệ trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, quê hương. Bốn là, tập trung xây dựng và phát triển mạnh mẽ quỹ khuyến học ở các cấp hội nhằm giúp đỡ nhiều hơn đến đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, tật nguyền để các em tham gia học tập, kịp thời khen thưởng các em học sinh giỏi, động viên các em học sinh đi học nghề, khuyến khích hỗ trợ mọi người học tập thường xuyên và chăm sóc các tài năng trẻ. Năm là, củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nhất là ở cơ sở, chi hội trường học, các doanh nghiệp, các cơ quan, ban khuyến học dòng họ…Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trần; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội cơ sở để các hội viên phát huy mọi trí tuệ, tâm huyết, sức lực cho hoạt động của hội khuyến học.

 Tin tưởng rằng, từ những chủ trương, đường lối giáo dục và những định hướng chiến lược cho công tác khuyến học, khuyến tài của Đảng, Nhà nước và của Hội Khuyến học Việt Nam, của tỉnh Yên Bái, sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh ngày càng phát triển bền vững đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bỗi dưỡng nhân tài ” của đất nước, của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Nông Thụy Sỹ