• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Một việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả đối với khuyến học, khuyến tài ở Yên Bái
Ngày xuất bản: 29/04/2016 1:34:55 SA

Khai giảng năm học 2013 - 2014 ở Yên Bái cũng như cả Nước mưa to, bão  lũ ảnh hưởng lớn tới việc nhập trường và tổ chức khai giảng; Nhưng các trường học ở Yên Bái kể cả các trường  học ở vùng sâu , vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người đều tổ chức khai giảng đúng quy định và đúng ngày. Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện, thành phố thị xã, lãnh đạo các ngành, ban của tỉnh, của huyện đều đến dự khai giảng và tặng quà cho trường, cho giáo viên và học sinh ở tất cả các bậc học, ngành học. Kết quả chúng tôi nắm được (trừ Thành phố Yên Bái) toàn tỉnh ủng hộ sách vở, phương tiện giảng dạy và học tập, trao học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật tổng  giá trị đạt 2.677 triệu đồng (hai tỷ sáu trăm bẩy mươi bảy triệu đồng ), riêng huyện Trạm Tấu nhận được sự ủng hộ 461 triệu đồng , 8.368 kg thóc, trong đó ủng hộ kho thóc khuyến học  với số tiền là 214 triệu đồng . Nêu lúc giáp hạt kho thóc khuyến học đó giải quyết cho 1497 học sinh với bình quan 15 kg/học sinh. Hạt gạo, hạt thóc khuyến học giúp các em ấm lòng, đi học đủ, và yên tâm ngồi học, góp phần duy trì sỹ số và chất lượng giảng dạy và học tập ở vùng khó khăn.

alt

            Đây là việc làm mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giáo dục đạo đức, và tình cảm gắn kết yêu thương giữa gia đình, dòng họ, cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với sự học.  

             Ngay trong thời gian này, đang mùa thu hoạch nếu chúng ta vận động khéo để mọi người dân thấy tình cảm và trách nhiệm của mình với việc học của con em, người thân trong gia đình, dòng họ và người thôn bản của mình tôi tin chắc mỗi hộ sẽ đóng góp từ 20 – 50 kg thóc lập quỹ khuyến học của xã. Kho thóc khuyến học có cơ chế quản lý, công khai việc sử dụng phục vụ cho học tập của con em ngay tại địa phương; đảng viên tiên phong đi đầu trong việc này điều đó nhất định sẽ thành hiện thức. Một việc làm thật sự có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả đối với khuyến học, khuyến tài ở Yên Bái cần được nhân rộng và khuyến khích phát triển.

 

Trần Thị Thiệp, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh