• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Câu lạc bộ Khuyến học tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày ở xã Hưng Thịnh
Ngày xuất bản: 20/04/2022 3:44:00 CH

 Xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có trên 33% dân tộc Tày sinh sống tuy nhiên số lượng dân số nói được tiếng Tày còn rất ít, chỉ còn số ít người già còn nói được một số từ ngữ giao tiếp đơn giản. Đứng trước thực trạng đó, xã Hưng Thịnh đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Khuyến học tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày. Qua sinh hoạt CLB đã góp phần tích cực vào việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc Tày đi đôi với thúc đẩy phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Một buổi tổng kết lớp học tiếng nói, chữ viết của câu lạc bộ

Ngay sau khi ra đời vào tháng 5/2021, CLB Khuyến học tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày xã Hưng Thịnh đã tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào CLB làm lòng cốt trong công tác tuyên truyền vân động để mọi người thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. CLB cũng tiến hành ngay việc thành lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày trong khoảng thời gian 3 tháng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh Đinh Đình Hà – Phó Chủ nhiệm CLB Khuyến học tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày xã Hưng Thịnh cho biết: "Rất vui mừng vì từ khi thành lập CLB đã thu hút được 45 thành viên tham gia. CLB cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Đảng uỷ, chính quyền xã. Khóa học tiếng nói, chữ viết đầu tiên được xã mời giáo viên là cô giáo người Tày về hưu và giáo sư Trường Đại học giao thông vận tải Hồ Chí Minh về giảng dạy. Sau lớp học, CLB đã mở rộng dạy tiếng Tày, dạy nhày sạp, múa then vào các tiết ngoại khóa trong các nhà trường và thành lập được thêm 1 CLB dân ca Tày của giáo viên tại Trường Mầm non xã Hưng Thịnh để dạy cho các cháu mẫu giáo lớn 5 tuổi". Không chỉ dạy tiếng nói, chữ viết, CLB còn lồng ghép dạy những làn điệu dân ca tày, đàn tính, điệu then, lễ hội giã cốm để bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc. Hoạt động này đã góp phần tạo lên mô hình sản phẩm cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, hướng tới phát triển sản phẩm du lịch sinh thái xã Hưng Thịnh. Đồng thời, khôi phục, bảo tồn, phát triển các sản phẩm truyền thống dân tộc Tày nâng lên thành sản phẩm có chất lượng, mẫu mã, thương hiệu phục vụ cho việc phát triển du lịch của cộng đồng của địa phương. Bên cạnh đó, mỗi buổi sinh hoạt CLB, thành viên các CLB còn được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình. Từ đó, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong nhân dân. Bà Đinh Thị Niêm thành viên CLB ở thôn Yên Thuận cho biết: "Thế hệ trẻ người Tày hiện nay biết tiếng nói, chữ viết, điệu múa, dân ca truyền thống Tày rất ít. Vì vậy, nếu không kịp thời truyền dạy nét văn hóa này sẽ bị mai một. Tham gia vào CLB tôi và các thành viên có tuổi khác cùng nhau chia sẻ những văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, chúng tôi cũng được học thêm nhiều kiến thức mới để dạy lại cho con, cháu mình. Từ khi tham gia CLB, được gặp gỡ, chia sẻ tình cảm nên mọi người đã xích lại gần nhau hơn, thêm yêu quý tự hào về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình".

Việc thành lập và tổ chức CLB Khuyến học tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày đã mang lại ý nghĩa nhân văn, kết quả tốt đẹp trong công tác bảo tồn khôi phục nét đẹp truyền thống văn hóa trên địa bàn xã Hưng Thịnh; góp phần đưa bản sắc văn hóa trở thành là động lực tinh thần, là yếu tố làm gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển văn hóa bản sắc dân tộc xứng tầm với sự phát triển của Hưng Thịnh trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dưng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Nguyễn Minh Thanh – Bí Thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh, Chủ nhiệm CLB tiếng nói chữ viết dân tộc Tày cho biết: "Thời gian tới, xã Hưng Thịnh vẫn tiếp tục duy trì và phát triển CLB tiếng nói chữ viết dân tộc Tày tại các nhà trường trên địa bàn xã, đặc biệt xã sẽ xây dựng CLB tại các cơ sở thôn, bản để làm nòng cốt khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày; thúc đẩy nhân dân tích cực học tập thuờng xuyên, học tập suốt đời, phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống cách mạng của xã Hưng Thịnh trong thời kỳ phát triển hội nhập của quê hương, đất nước”. 

Huyền Lê