• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Chương trình ký phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2030
Ngày xuất bản: 21/09/2023 2:19:00 CH

 Ngày 19/9, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giai đoạn 2023 -2030.

Tại hội nghị, ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, ông Phạm Viết Khánh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát biểu chỉ đạo; các đại biểu đã thảo luận về những nội dung phối hợp thực hiện.

Đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, các lãnh đạo đều thống nhất và khẳng định: Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được triển khai sâu rộng tới cán bộ, chiến sỹ trong Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trực thuộc. Các đơn vị quân đội có nhiều hình thức, kịp thời khen thưởng, khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sỹ trong việc học tập, nâng cao trình độ trước yêu cầu của Quân đội. Tích cực vận động cán bộ, chiến sỹ tham gia hoạt động khuyến học tại đơn vị, vận động gia đình cán bộ, chiến sỹ tham gia mô hình “Gia đình học tập” tại nơi cư trú. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”; chỉ đạo, thống nhất, xuyên suốt việc xây dựng “Đơn vị học tập” trong các đơn vị quân đội, xây dựng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng…thành “Công dân học tập”. Quan tâm sâu sắc, động viên, khen thưởng con của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thi đỗ đại học, đạt học sinh giỏi các cấp phổ thông; phối hợp với nhà trường giáo dục nhân cách, giáo dục truyền thống, lịch sử cho học sinh.

Lãnh đạo HKH tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ký chương trình phối hợp

Đại biểu tham dự đều thống nhất cao nội dung dự thảo phối hợp. Theo đó, tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu là phối hợp tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và địa phương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong đơn vị quân đội. Triển khai xây dựng các tiêu chí “Đơn vị học tập” ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự; xây dựng mô hình “Công dân học tập” cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên quốc phòng trong đơn vị quân đội. Tiếp tục động viên và hỗ trợ phong trào học tập của cán bộ, chiến sỹ, nhân viên quốc phòng tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ, con cán bộ, chiến sỹ có nhiều cố gắng vượt khó, tích cực tham gia học tập đạt thành tích tốt, tiêu biểu trong học tập. Phối hợp với Hội Khuyến học các cấp tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục “Vì em hiếu học” và chương trình “Học không bao giờ cùng” cho con, em cán bộ, chiến sỹ. Các đơn vị quân đội tạo mọi điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, chiến sỹ, tổ chức các hình thức học tập phù hợp, từ đó góp phần tạo cơ hội cho cán bộ, chiến sỹ được học tập thường xuyên, học tập suốt đời ngày càng hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của tỉnh.

Chủ tịch HKH tỉnh trao tặng biển tượng  học bổng cho con CB, CS của Bộ CHQS tỉnh đỗ ĐH năm học 2022 - 2023

Tại hội nghị, ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng học bổng cho tất cả các em học sinh là con cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đỗ đại học năm học 2022-2023.

 

Minh Đức