• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Đại hội Khuyến học huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày xuất bản: 22/12/2019 1:17:00 CH

Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, Hội khuyến học huyện Trạm Tấu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Ngô Thị Chinh, UV BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, Trần Ngọc Luận – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND huyện, đại biểu các phòng, ban, đoàn thể trong huyện, đại biểu các huyện MCC, thị xã Nghĩa Lộ cùng với 125 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên 97 chi hội cơ sở toàn huyện.

Đ/c Ngô Thi Chinh, Chủ tịch HKH Tỉnh phát biểu chí đạo Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa III nhiệm kỳ 2014-2019 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Khuyến học Trạm Tấu đã phấn đấu hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội III đề ra; Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chú trọng tới công tác xây dựng và phát triển hội viên, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, có nhiều giải pháp và cách làm hiệu quả. Đến nay toàn huyện có 12/12 xã, thị trấn có Hội khuyến học với 92 chi hội khuyến học, 57 chi hội khu dân cư, 28 ban khuyến học, 26 chi hội khuyến học trường học với tổng số hội viên Hội Khuyến học 5.898 hội viên đạt tỷ lệ 18,69%. Đặc biệt Hội khuyến học Trạm Tấu là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức triển khai thành công “Kho thóc khuyến học”, duy trì và phát triển  tại 12 xã, thị trấn đến nay đã quyên góp được gần 170 triệu đồng. Tích cực trong công tác tuyên truyền phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội quán triệt Chỉ thị 11, Chỉ thị 18, Kết luận 316 của Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong nhiệm kỳ đã nhiều tin bài phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã, nhiều tài liệu hướng dẫn và phát trên 15 ngàn tờ gấp. Đạt kết quả cao trong triển khai thực hiện Đề án 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục được nâng cao, xây dựng thành công 5 gia đình học tập, 2 dòng họ học tập, 2 cộng đồng học tập cấp thôn để nhân rộng đại trà.

Đ/c Ngô Thị Chinh trao bằng khen của Trung ương hội cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kết luận 49 của Ban Bí thư TW Đảng về “ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập, gia đình học tập, cộng đồng học tập làm lòng cốt xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kịp thời biểu dương gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp góp phần phát triển bền vững gia đình, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới.

 


Chủ tịch HKH tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tập trung xây dựng củng cố và phát triển tổ chức hội ở các cộng đồng dân cư, chú trọng phát triển tổ chức hội trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học phấn đấu đến 2024 đạt tỷ lệ phát triển hội viên là 25% trên dân số. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từng bước xây dựng  kế hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí mô hình học tập giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục phát huy các hình thức vận động, xây dựng quỹ khuyến học qua đó tạo thêm nguồn lực để động viên khuyến khích giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học, đặc biệt quan tâm đến học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời biểu dương nhân rộng những tấm gương tự học thành tài, tôn vinh những nhà hảo tâm, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện.

Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí trong Ban chấp hành huyện hội, đồng chí Lê Thị Thu Hà được tín nhiệm tái cử Chủ tịch hội. Tại Đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ 2014-2019 được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Hội Khuyến học Việt Nam, Giấy khen của HKH tỉnh, huyện.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Minh Trang