• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Đại hội Khuyến học phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái.
Ngày xuất bản: 11/09/2019 2:58:00 CH

 

Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2019. Hội Khuyến học phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Trúc, PCT UBND - Chủ tịch HKH Thành phố Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Yên Bái. Lãnh đạo phường Đồng Tâm, lãnh đạo các đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường cùng 63 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn ba nghìn hội viên.

Tại Đại hội đại biểu đã được nghe đồng chí Chủ tịch hội phường thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm kỳ IV. Trong nhiệm kỳ qua Hội Khuyến học phường Đồng Tâm đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nhân dân và tập huấn công tác khuyến học. Tham mưu cho đảng ủy phường ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị. Mở được 10 lớp tập huấn cho 500 lượt cán bộ hội viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng hội và phát triển hội viên, đến nay đã có 3.280 hội viên (tăng 1.976 hội viên so với nhiệm kỳ trước); có 58 chi hội, 64 phân hội khuyến học ở tổ dân phố và 27 ban khuyến học dòng họ(tăng 31 chi hội so với 2013). Làm tốt công tác hỗ trợ 120 lượt thầy cô giáo, trên 190 học sinh với số tiền trên một trăm triệu đồng. Xây dựng quỹ khuyến học với nhiều hình thức với số tiền từ 80 - đến 100 triệu đồng trên một năm. Với số tiền đó đã khen thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đ/c Nguyễn thị Lan, PCT Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua Hội Khuyến học phường đã tích cực xây dựng phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đăng ký và xây dựng các mô học tập, hàng năm đều bình xét các danh hiệu học tập với tỷ lệ đạt gia đình học tập trên 90%, dòng họ học tập từ 80-100%.

Trong Đại hội đã được nghe đại biểu tham luận về công tác khuyến học tại các chi hội nhà trường, chi hội tổ dân phố, các đại biểu đã nêu lên những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra những kinh nghiệm và  giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập trong nhiệm kỳ tới.

Ra mắt BCH Hội KH Phường Đồng Tâm nhiệm kỳ 2019 - 2014

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Yên Bái đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội Khuyến học phường Đồng Tâm, đồng chí đã yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Ban chấp hành Hội cần tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn phường các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Để từ đó nâng cao nhận thức của người dân về ý thức, trách nhiệm, lợi ích học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Cần đẩy mạnh xây dựng phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng quỹ khuyến học hỗ trợ học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Trung Hiếu được tín nhiệm tái cứ chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học phường.

Tại Đại hội đã trao Bằng khen, giấy khen của các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2013-2019.

                                                                                                                                Minh Đức