• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Đại hội khuyến học thị xã Nghĩa Lộ lần thứ IV thành công rực rỡ
Ngày xuất bản: 22/12/2019 1:47:00 CH

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, trong không khí nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua lao động, công tác và học tập phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, tại Hội trường Thị ủy Thị xã Nghĩa Lộ, Hội Khuyến học Thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Lễ tuyên dương 97 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2014 – 2019 và tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Ngô Thị Chinh – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, Hoàng Thị Vĩnh –  Bí thư thị ủy, Hà Văn Nam, Phó bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND huyện, lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, đại diện Hội Khuyến học xã, phường và 115 đại biểu đại diện cho gần 10.000 hội viên trong toàn thị xã.

Đ/c Ngô Thị Chinh, Chủ tịch HKH tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ III, Hội Khuyến học thị xã Nghĩa Lộ đã tiếp tục được phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, có sự chuyển biến và lan tỏa toàn xã hội, Hội đã làm tốt công tác tham mưu sự lãnh đao, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền vận động toàn dân tham gia khuyến học. Về tổ chức Hội, có 73 chi hội Ban khuyến học, dòng họ, cơ quan, đơn vị. Là đơn vị đứng thứ 2 toàn tỉnh về công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Trong nhiệm kỳ Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, các cuộc kiểm tra, giao ban xã, phường để triển khai các tiêu chí mô hình học tập. Đến nay trên địa bàn thị xã có 62% gia đình được công nhận GĐHT, 67,6% tổ dân phố được đánh giá công nhận là CĐHT cấp thôn, bản, 04 xã phường được công nhận xếp loại CĐHT cấp xã.

Đ/c Ngô Thị Chinh Tặng cờ thi đua của Trung ương hội cho tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2014 - 2019

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Thị Chinh – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương kết quả của Hội Khuyến học thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ IV cần đi vào thực chất hơn một số nhiệm vụ trọng tâm là:

1. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kết luận số 49 của Ban Bí thư TW Đảng về “ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Tập trung xây dựng và củng cố tổ chức Hội trong cộng đồng dân cư và trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo Quyết định 281.QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch và hoàn thành 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

2. Đổi mới mạnh mẽ phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả của Hội Khuyến học các cấp làm tốt vai trò nòng cốt, liên kết giữa các tổ chức các lực lượng xã hội, chú trọng phát triển tổ chức, phấn đấu đến 2024 có trên 90% các cơ qun, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, dòng họ, hội đồng hương có ban khuyến học. Phối hợp chặt chẽ với nghành giáo dục đào tạo để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục để chăm lo cho học sinh để mỗi nhà trường thực sự là nhà trường hạnh phúc. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ Hội các cấp để cán bộ, hội viên làm lòng cốt trong xã hội.

Đ/c Hòang Thị Vĩnh , Bí thư Thị ủy dự, chỉ dạo Đại hội

Đ/c Hà Văn Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã dự và chỉ đạo Đại hội

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng XHHT mà cốt lõi là học tập suốt đời đó là nhu cầu cũng là nghĩa vụ của người dân sống trên địa bàn thị xã. Phải có nhiều biện pháp vận động để khai thông nhận thức và đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Xây dựng XHHT và học tập suốt đời là hai yếu tố tác động lẫn nhau trong quan hệ nhân quả, có học tập thường xuyên mới xây dựng được XHHT, có xây dựng được XHHT thì người dân mới có cơ hội để học tập suốt đời. Đồng thời kịp thời biểu dương các gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân góp phần phát triển bền vững gia đình và xã hội.

4. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định xây dựng XHHT chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc. Ở mỗi mô hình học tập khác nhau có những tiêu chí khác nhau theo hướng mô hình ngày càng nâng cao chất lượng và phù hợp với từng giai đoạn. Trong xây dựng mô hình học tập cần nghiên cứu học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới đặc biệt với chủ trương mỗi địa phương một sản phẩm, để xây dựng một mô hình học tập mang nét riêng của thị xã Nghĩa Lộ. Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị xã Khóa IV cần nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể sát thực tế, lựa chọn các cách làm và bước đi phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương. Trước mắt xây dựng triển khai thí điểm mô hình “công dân học tập” làm nòng cốt cho “Thị xã học tập” trong tương lai. Để đạt được những mục tiêu trên phải thực sự phát huy vai trò quần chúng chủ thể của người dân trong xây dựng phát huy hiệu quả của các mô hình. Xác định đây là giải pháp quan trọng hàng đầu là yếu tố quyết định đến sự thành công của phong trào.

5. Tiếp tục phát huy các hình thức vận động, xây dựng quỹ khuyến học qua đó tạo thêm nguồn lực để động viên khuyến khích giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học, đặc biệt quan tâm đến học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời biểu dương nhân rộng những tấm gương tự học thành tài, tôn vinh những nhà hảo tâm, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới Đại hội đã bầu ra 16 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đồng chí Hoàng Thị Hạnh được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu cử 07 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Minh Trang