• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội Khuyến học Yên Bình triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày xuất bản: 27/03/2019 8:47:00 SA

 

Sáng ngày 20 tháng 3, tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hội Khuyến học huyện Yên Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đống chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành huyện hội, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Khuyến học xã, thị trấn.

Năm 2018, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực tham mưu, tuyên truyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; tiếp tục phát triển tổ chức hội và hội viên, đến nay toàn huyện đã có trên 21 nghìn hội viên, 284 chi hội thôn, bản, nhà trường, đã tích cực triển khai kế hoạch 95,97,86 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hỗ trợ, tặng quà cho 1.810 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập trị giá trên 400 triệu đồng. Duy trì kết quả năm 2018, Hội Khuyến học huyện xác định trọng tâm nhiệm vụ năm 2019: Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai nhân rộng các mô hình học tập; tăng cường hỗ trợ ngành giáo dục và xây dựng quỹ khuyến học; Chỉ đạo hướng dẫn Hội Khuyến học cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, phối hợp tham gia công tác giảm nghèo ở địa phương.

Đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tcijh Hội Khuyến học tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể đạt tành tích cao năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đánh giá cao công tác khuyến học của hội Khuyến học Yên Bình. Đề nghị Hội huyện cần tập trung một số nhiệm vụ:

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024; Lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia ban chấp hành trong nhiệm kỳ tới; Trong đại hội cần tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí NguyễN Lê Dũng, PCT UBND huyện trao Giấy khen của UBND huyện cho đơn vị xuất sắc 

 

Cần rà soát lại các mục tiêu trong nghị quyết đại hội, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đại hội và nâng cao chất lượng.

Phối hợp với Phòng Giáo dục và cơ sở giáo dục vận động ủng hộ trường học, trao thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong giảng dạy, học tập; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các địa phương lựa chọn các mô hình học tập xuất sắc để tham gia hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu cấp tỉnh. Kiện toàn bộ máy tổ chức khuyến học sau khi sắp xếp sáp nhập tổ dân phố và thôn bản.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Bình.

Minh Đức