• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội Khuyến học tỉnh kiểm tra công tác Hội huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái
Ngày xuất bản: 16/04/2021 9:39:00 SA

 

Trong 2 ngày 13, 14 tháng 4 năm 2021. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã kiểm tra nắm tình hình công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Hội Khuyến học huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

            Đoàn kiểm tra do ông Triệu Tiến Thịnh làm trưởng đoàn cùng các ông, bà Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, làm việc với đoàn kiểm tra có Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ban chấp hành huyện, thành hội.

            Tại buổi kiểm tra tại hai đơn vị, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo tóm tắt việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 và hoạt động quý I/2021.

Trong 3 tháng đầu năm các đơn vị được kiểm tra đã tập trung vào chỉ đạo các cấp hội triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền ban hành các văn bản thực hiện kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 127/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với đơn vị truyền thông trong tuyên truyền các văn bản nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác khuyến học; đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành hội huy động cán bộ công chức, viên chức ủng hộ quỹ khuyến học; tăng cường củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên, kịp thời bổ sung, kiện toàn Ban chấp hành cơ sở. Đặc biệt hai đơn vị đã tích cực tham mưu triển khai xây dựng kế hoạch, hướng dẫn  thực hiện thí điểm mô hình công dân học tập.

Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Q Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Yên Bái làm việc với đoàn kiểm tra

Trong buổi họp các đồng chí thường trực, ủy viên Ban chấp hành đã trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác khuyến học tại cơ sở, đề xuất với cấp ủy chính quyền hỗ trợ kinh phí cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ khuyến học.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Triệu Tiến Thịnh, chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền của huyện, thành phố đối với công tác khuyến học, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; huyện, thành hội đã tranh thủ được vai trò lãnh đạo của cấp trên để đẩy mạnh phong trào khuyến học ngày càng phát triển cả về bề sâu và bề rộng.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Hội Khuyến học Yên Bình

Để tiếp tục phát huy được những kết quả đạt được, đồng chí đã đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần tập trung:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức người lao động có các biện pháp thúc đẩy việc học tập suốt đời, phấn đấu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đạt danh hiệu công dân học tập.

Nâng cao chiều sâu của công tác hội, diện rộng của phong trào cần bứt phá hơn nữa; Xây dựng quỹ khuyến học cần đồng bộ hơn nữa để tăng nguồn quỹ, năm sau phải cao hơn năm trước; Khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm của từng địa phương  để nâng cao chất lượng hoạt động; Tiến hành tổng kết triển khai thí điểm mô hình công dân học tập và đẩy mạnh phát triển các mô hình học tập phải thực chất hơn nữa; Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức hội thi tuyên truyền công tác khuyến họcn năm 2021; Đối với Hội khuyến học thành phố chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai  thí điểm mô hình “thành phố học tập”.

    Minh Đức