• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày xuất bản: 01/03/2020 2:10:00 CH

Ngày 27 tháng 02, tại Văn phòng tỉnh Hội, Hội Khuyến học tỉnh đã họp Ban Thường vụ với sự chủ trì của Bà Ngô Thị Chinh, UVBCH TW Hội, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái. Dự Hội nghị có đông đủ các ông bà trong Ban Thường vụ khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Bà Ngô Thị Chinh, chủ tịch Hội Khuyến học chủ trì hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả cơ bản đạt được trong năm 2019, nổi bật trong xây dựng các mô hình học tập góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, công tác hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục thu được nhiều kết quả, 100% huyện thị, thành phố đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ theo quy định, tổ chức thành công Hội nghị giao ban cụm khuyến học 9 tỉnh vùng Tây Bắc và Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2019. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thu chi quỹ khuyến học, khuyến tài năm 2019, kết quả thi đua năm 2019, thông qua kế hoạch Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 với 5 nhóm:

1- Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài. Trong đó chú trọng tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện 49-KL/TW của Ban Bí thư.

2- Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các mô hình học tập; nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình học tập 2020-2025: Trong đó nghiên cứu, khảo sát,  xây dựng bộ tiêu chí : “ Công dân học tập” tổ chức thí điểm mô hình “ Công dân học tập” tại Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên.

3- Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

4- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo có giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm học. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức  hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Đặc biệt chú trọng phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid - 19; Có giải pháp phù hợp để ổn định, duy trì, đảm bảo việc học tập của học sinh.

5- Quan tâm củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên.

Ban Thường vụ giao thường trực cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo Hội các cấp triển khai thực hiện.

                                                                                                                       Minh Đức