• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh hội
Ngày xuất bản: 07/01/2019 1:12:51 SANgày 04 tháng 01 năm 2019 tại Văn phòng Hội, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 3 năm 2018.

 

Đồng chí Ngô Thị Chinh, chủ tịch HKH tỉnh chủ trì hội nghị

Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội khóa III.

Tại hội nghị các đồng chí đã được thông qua báo cáo năm, và xin ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng, công tác kiện toàn Ban chấp hành tỉnh hội,  kinh phí mua xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Trong năm 2018 Hội Khuyến học tỉnh đã tập trung phát triển hội viên, công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cấp các ngành, trọng tâm của năm đã tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các mô hình học tập.

Các đồng chí trong Ban thường vụ đã nhất trí với các nội dung trên và đánh giá cao công tác hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là công tác hỗ trợ ngành giáo dục.Trong năm Hội đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao, công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể để tổ chức.

Trong thời gian tới để phát triển hội bền vững các đồng chí dự hội nghị đã tham gia góp ý một số nội dung sau:

 Do sự sắp xếp bộ máy tổ chức tại cấp cơ sở có thay đổi nên cần có giải pháp theo thực tế nhằm duy trì và phát triển hội viên cũng như hoạt động của Hội. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng thông tin truyền thông; tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thành lập, hoạt động của Ban Khuyến học tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tốt hơn, tiến hành tổ chức sơ kết công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể theo chương trình ký kết trong giai đoạn 2015-2020; lồng gắn các hoạt động khuyến học với hoạt động chuyên môn tại các đơn vị do các đồng chí Ban thường vụ tỉnh hội công tác.

Minh Đức