• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm I – Các tỉnh Tây Bắc năm 2018
Ngày xuất bản: 02/11/2018 5:22:57 SA

 Ngày 31/10, tại Hội trường UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2018, Cụm I Tây Bắc. Tới dự có ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện Hội Khuyến học 9 tỉnh Cụm I Tây Bắc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Sơn La, huyện Quỳnh Nhai và Hội khuyến học các huyện, thành phố trong tỉnh.


 

Hội nghị Giao ban công tác khuyến học năm 2018, Cụm I Tây Bắc.

 

Năm 2018, công tác tuyên truyền khuyến học luôn đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tổ chức hội được củng cố, phương thức hoạt động đa dạng, xuất hiện nhiều mô hình với những cách làm hay, hiệu quả. Hội khuyến học các tỉnh làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng xã hội để mở rộng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền, xây dựng, phát triển hội viên trong dòng họ, thôn, bản, khu dân cư, như: Yên Bái tăng gần 21.000 hội viên; Phú Thọ, Hà Giang tăng trên 1.000 hội viên; Lào Cai tăng 439 chi hội... Hoạt động hỗ trợ giáo dục được đẩy mạnh; chú trọng xây dựng và phát triển quỹ khuyến học ở các khu dân cư, dòng họ, cơ quan, gia đình.... Tiêu biểu là Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ có số dư trên 35 tỷ đồng, Điện Biên 70 tỷ đồng; Sơn La trên 9 tỷ đồng…


Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tặng 40 suất học bổng (20 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó huyện Quỳnh Nhai và Mường La

Thời gian tới, Hội Khuyến học Cụm I Tây Bắc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và xã hội về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học tiêu biểu; đổi mới, củng cố nội dung, phương thức hoạt động; tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về khuyến học; hướng dẫn Điều lệ hội, thu hội phí…


Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hoàng Be đánh giá cao công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của 9 tỉnh Cụm I Tây Bắc. Đề nghị tiếp tục quán triệt các nội dung hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết với các cấp, các ngành, đoàn thể; thực hiện tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11) gắn với biểu dương các điển hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; đa dạng hóa các hình thức gây quỹ, học bổng khuyến học...

Hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2019 sẽ do tỉnh Yên Bái đăng cai tổ chức.Đoàn đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái dự hội nghị.


Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tặng 20 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Mường La và huyện Quỳnh Nhai.

Minh Đức