• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Khuyến học Yên Bái: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xã hội
Ngày xuất bản: 03/10/2018 3:09:46 SA

 Kỷ niệm 22 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2018)

Khuyến học Yên Bái: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xã hội

Thành lập năm 2000, qua 18 năm hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã sát cánh cùng ngành giáo dục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp "trồng người” cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương.

 

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay có truyền thống hiếu học và coi trọng việc học hành. Phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, đặc biệt tư tưởng về học tập với câu nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, ngày 2/10/1996, Hội Khuyến học Việt Nam được ra đời. 

Mang sứ mệnh là đẩy mạnh "Khuyến học, khuyến tài (KH-KT), xây dựng cả nước thành một xã hội học tập (XHHT)", kể từ đó đến nay, Hội Khuyến học đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng cả nước, năm 2000, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cũng chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Trải qua 18 năm hoạt động, sát cánh cùng ngành giáo dục, Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp "trồng người” cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương.
Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về công tác KH-KT, XHHT, từ ngày thành lập đến nay, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đối với công tác KH-KT, xây dựng XHHT.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác KH-KT, xây dựng XHHT, từ đó giúp các ngành, các cấp và nhân dân nâng cao nhận thức về công tác KH-KT, xây dựng XHHT. Đặc biệt, Hội đã làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh… để đưa KH-KT, xây dựng XHHT thành công việc thường xuyên, liên tục.
Sau 18 năm kể từ ngày thành lập, từ những chi hội đơn lẻ ban đầu, qua quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có tổ chức hội với tổng số 167.812 hội viên, đạt tỷ lệ 21,16% dân số toàn tỉnh. Toàn Hội có 2.626 chi hội thôn/bản/tổ dân phố/trường học; 687 ban khuyến học cơ quan, dòng họ, đồng hương.

Đặc biệt, 100% chi hội khuyến học nhà trường đã hưởng ứng các phong trào về KH-KT, xây dựng XHHT của Hội Khuyến học Việt Nam. Đến năm 2015, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có trung tâm học tập cộng đồng, hàng năm các trung tâm đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn, học tập về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; đồng thời chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, thông tin... cho hàng vạn lượt người dân. Hoạt động này đã góp phần nâng cao kiến thức cho người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng tại Lễ kỷ niệm 20 năm, ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam

Đáng mừng hơn, những năm gần đây, việc KH-KT, xây dựng XHHT không chỉ trong phạm vi nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, nâng cao trình độ tay nghề… phục vụ phát triển kinh tế mà đã phát triển sang lĩnh vực văn hóa. Khuyến học không chỉ để có kiến thức mà học còn để làm người tốt, làm công dân tốt; biết bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Nhìn lại quá trình hoạt động, kết quả đáng ghi nhận nhất của Hội Khuyến học Yên Bái trong những năm qua là công tác hỗ trợ giáo dục. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị, công tác xây dựng "Quỹ Khuyến học” từ tỉnh đến cơ sở đã thu được những kết quả hết sức đáng phấn khởi.

Qua nhiều hình thức, hàng năm, "Quỹ Khuyến học” đã nhận được sự tham gia ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân. Với trên 95% số tiền Quỹ dành giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em gia đình chính sách; khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập; thăm hỏi động viên các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên giỏi, có thành tích xuất sắc...

Từ nguồn Quỹ, 18 năm qua, đã có hàng vạn học sinh và giáo viên được các cấp hội thăm hỏi, động viện, tặng quà, trao học bổng, qua đó động viên phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt” trong các nhà trường. Không dừng lại ở hoạt động trên, các tổ chức hội ở cơ sở, nhất là tại địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đã tích cực vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, góp phần bảo đảm kế hoạch, duy trì sĩ số, hoàn thành nhiệm vụ mỗi năm học của ngành giáo dục; vận động các cơ quan, các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ các nhà trường nhất là ở vùng cao. Đồng thời, tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục; tham gia xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đặc biệt, với sự vào cuộc của Hội, một số học sinh trong tỉnh còn được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam giới thiệu đưa đi mổ tim nhân đạo, mổ thẩm mỹ khe hở môi miễn phí... đem lại cuộc sống và nụ cười cho các em.


Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học” nay là Đề án "Xây dựng XHHT” của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh, phong trào học tập đã lan tỏa trong từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

trao thưởng cho học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2017 - 2018

Kết quả, năm 2017, toàn tỉnh có 99.385/194.796 gia đình đăng ký đạt "Gia đình học tập”, qua triển khai có 93,2% gia đình đạt; 536/1.133 dòng họ đăng ký đạt "Dòng họ học tập”, đánh giá có 67,7% dòng họ đạt; 1.291/2.318 cộng đồng/thôn/bản đăng ký đạt "Cộng đồng học tập”, đánh giá có 87,5 % cộng đồng đạt; 408/642 đơn vị đăng ký đạt "Đơn vị học tập”, đánh giá có 99,7% đơn vị đạt; 26/180 xã, phường, thị trấn đăng ký đạt "Cộng đồng học tập” cấp xã, đã có 69,2% xã đạt.

Từ phong trào thi đua, đánh giá hàng năm, trên 50% số huyện, thị, thành phố đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, không có đơn vị yếu kém; 30% số hội cơ sở xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc toàn diện”; 45% số hội cơ sở đạt danh hiệu "Xuất sắc từng mặt công tác”.

Từ thành tích trong khuyến học, nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen, cờ thi đua; được Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố tặng giấy khen.
Chặng đường hoạt động dù chưa thật dài nhưng những kết quả trong công tác KH-KT, xây dựng XHHT của tỉnh thật đáng trân trọng và ghi nhận. Kết quả đó không chỉ đưa công tác khuyến học của tỉnh ngày một phát triển, tạo nguồn nhân lực có chất lượng đóng góp vào sự nghiệp CNH - HĐH, nhất là trong giai đoạn cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ mà còn góp phần tạo môi trường xã hội ổn định, lành mạnh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có đời sống vật chất no đủ, hạnh phúc.


Nguyễn Đình