• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Lục Yên quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.
Ngày xuất bản: 30/09/2020 1:28:00 CH

 

Sáng 29/9/2020, Tại Trung bồi dưỡng Chính trị huyện Lục Yên, Hội Khuyến học huyện đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Hội Khuyến học cơ sở trên địa bàn huyện.

Đến dự và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ có Đ/c Trần Văn Tho, đ/c Nguyễn Minh Đức Hội Khuyến học tỉnh; Tới dự và chỉ đạo có Đ/c Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, các đ/c trong Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện Lục Yên. Dự tập huấn có 70 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn mới tham gia nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các Trưởng thôn bản/tổ trưởng dân phố, cán bộ thường trực Hội cơ sở trên địa bàn huyện.

Đ/c Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc hội nghị


Các đại biểu Hội cơ sở về dự tập huấn

Hội nghị đã quán triệt đến học viên tinh thần Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thi 11 của Bộ Chính trị (khóa X), xác định rỗ vai trò của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức cơ quan, cán bộ, đảng viên đi đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; các Quyết định của Chính phủ, văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động…của Hội Khuyến học cơ sở. Đây là một hoạt động chuyên đề có rất nhiều ý nghĩa, thiết thực trong hoạt động công tác khuyến học nhằm đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ Hội Khuyến học cơ sở.

Thông qua hội nghị, nâng cao nhận thức cho các đại biểu, thấm nhuần, hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với 03 giải pháp ví như "03 chân kiềng" tóm tắt trong 10 chữ: "Tham mưu tốt, liên kết rộng, nội lực mạnh"!

Minh Đức