• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Nghĩa Lộ tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày xuất bản: 29/01/2021 7:00:00 SA

 

Sáng ngày 22/01, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã Nghĩa Lộ, Hội Khuyến học thị xã đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, bà Đỗ Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học thị xã, các ông Bà trong đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và UBND thị xã Nghĩa Lộ.

Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch HKH tỉnh trao kỷ niệm chương cho các đại biểu

Tới dự còn có các ông, bà trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị xã, các ông bà đại diện cho cấp uỷ, chính quyền, Hội Khuyến học của 14 xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Bà Phạm Hồng Liên - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã trình bày báo cáo “Tổng kết công tác khuyến học năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”. Ông Nguyễn Văn Thế - Phó chủ tịch Hội trình bày Báo cáo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình khuyến học cấp cơ sở, thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” và “Đơn vị học tập” cấp huyện”, đồng thời hội nghị đã nghe các tham luận minh chứng rõ hơn cho một số nội dung của các báo cáo.

Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tich Hội Khuyến học tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các báo cáo và tham luận đều khẳng định, năm 2020 Hội Khuyến học thị xã gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 kéo dài, gây ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của Hội, song được sự quan tâm của lãnh đạo Hội Khuyến học Tỉnh, của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến thôn, bản, tổ dân phố, Hội đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ Hội năng động, tâm huyết, trách nhiệm, phong cách làm việc được đổi mới, phong phú, đa dạng, các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra Hội đều thực hiện đầy đủ và vượt so với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt việc xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm, mô hình khuyến học cấp cơ sở, việc thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” và “Đơn vị học tập” cấp huyện. Hoạt động của Hội đã khẳng định vai trò to lớn của công tác khuyến học đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Nghãi Lộ trao giấy khen cho các tập thẻ, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Đại biểu Chủ tịch hội cơ sở ký giao ước thi đua năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Đỗ Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học thị xã đánh giá  cao thành tích Hội Khuyến học thị xã đạt được trong năm qua, giao nhiệm vụ cho Hội tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2021, thí điểm mô hình “Công dân học tập” và “Đơn vị học tập” cấp huyện, đặc biệt chỉ đạo Hội phối hợp và tạo mọi điều kiện để thị xã phấn đấu thực hiện các tiêu chí “Thị xã học tập” và đạt danh hiệu “Thị xã học tập” trong thời gian sớm nhất đồng thời chú ý phát triển các mô hình sáng tạo của địa phương, làm cho công tác khuyến học của thị xã tiếp tục phát triển sâu, rộng, toàn diện và có sức lan toả lớn.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học thị xã đã khen thưởng cho 54 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội nghị đã tiến hành kí cam kết thi đua, giữa các xã, phường, các cơ quan, đơn vị với lãnh đạo Hội Khuyến học thị xã, thể hiện rất cao sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ khuyến học năm 2021.

Tin và ảnh Nguyễn Văn Thế