• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Tập huấn triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” cấp huyện
Ngày xuất bản: 27/06/2020 4:25:00 CH

 

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngày 27/6, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” cấp huyện.Tới dự và chỉ đạo có GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, bà Ngô Thị Chinh, UV BCH TW Hội, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn có 86 học viên, các học viên gồm: Thường trực Hội Khuyến học 9 huyện, thị, thành phố; Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn, Chi hội trưởng Hội Khuyến học thôn, tổ dân phố, Trưởng ban khuyến học cơ quan, đơn vị tham gia thí điểm mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” cấp huyện thuộc huyện Trấn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Các nội dung tập huấn: khái niệm, sự cần thiết, tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” cấp huyện và hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình, nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” .

Các địa phương thực hiện thí điểm 2 mô hình học tập mới từ tháng 7/2020 đến tháng 12 năm 2021.

Quang cảnh buổi tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên hiểu rõ khái niệm, sự cần thiết, tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” cấp huyện, từ đó, áp dụng kiến thức tập huấn triển khai tại địa phương hiệu quả.  

                                                                                                 Thu Hiền