• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Thành phố Yên Bái tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày xuất bản: 26/01/2019 2:25:38 SA

Chiều ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Hội Khuyến học thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự hội nghị có bà Ngô Thị Chinh, UV BCH TW Hội, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Trúc, Phó chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, cùng toàn thể các ông bà trong BCH hội thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học 17 xã, phường.

Ông Nguyễn Ngọc Chúc, PCT UBND, Chủ tịch Hội KH thành phố Yên Bái phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018 Hội Khuyến học thành phố đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên các mặt công tác; nhờ vậy đã củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên ở 17 xã, phường với 34.396 hội viên tăng 2.430 hội viên so với cùng kỳ năm 2017. Ngay đầu năm, Hội đã tổ chức đăng ký các danh hiệu học tập, cuối năm đã xét công nhận 27.936 gia đình học tập, 78 dòng họ học tập, 446 thôn, khu dân cư học tập, 65 đơn vị học tập, 10 xã, phường được công nhận cộng đồng học tập xã, phường.

Bà Ngô Thị Chinh, UVBCH TW Hội, Chủ tịch Hội KH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong hoạt động hỗ trợ giáo dục, các cấp hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các nhà trường hỗ trợ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng quỹ khuyến học với tổng số quỹ là 899.763 triệu đồng, trong đó mô hình nuôi heo khuyến học toàn thành phố đạt 4.616 heo khuyến học.

Thừa ủy quyền, Bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội KH tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ hội có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học TP

Thừa ủy quyền, bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của TƯ Hội cho Hội KH xã Tuy Lộc

Thừa ủy quyền, bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội KH tỉnh trao Bằng khen của TW Hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

Dự chỉ đạo hội nghị, bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đạt được trong năm 2018 đặc biệt là phát triển mô hình học tập, kiện toàn, củng cố phát triển hội viên. Trong năm 2019 đề nghị Hội Khuyến học thành phố Yên Bái cần tập trung:

- Cần tham mưu cho Ban Thường vụ thành ủy triển khai Kết luận 316-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành thông tri hoặc chỉ thị về việc tổ chức đại hội, bố trí nhân sự tại đại hội nhiệm kỳ 2019- 2024 đảm bảo về cơ cấu, chất lượng. Kiện toàn cán bộ khuyến học tổ dân phố sau sáp nhập thôn, tổ dân phố mới. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng các mô hình học tập.

Hội nghị tổng kết đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gồm: 1 cờ, 5 Kỷ niệm chương, 21 tập thể, 21 cá nhân.

            Kết luận hội nghị ông Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch hội khuyến học thành phố Yên Bái đã yêu cầu Hội Khuyến học xã, phường tiếp tục quán triệt các chỉ thị, văn bản của cấp trên; Củng cố tổ chức hội và hội viên; Có văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội, đặc biệt đối với các đơn vị tổ chức đại hội điểm; Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, huy động các nguồn lực để xây dựng quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Uỷ ban nhân dân xã, phường cần tạo điều kiện, quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong năm 2019.

Minh Đức