• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài
Ngày xuất bản: 05/02/2023 6:36:00 CH

 Những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao dân trí, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đào tạo ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Từ đó nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Hiện nay, xã Thị xã Nghĩa Lộ có gần 30.900 hội viên thuộc 58 tổ chức khuyến học trực thuộc, trong đó có 14 HKH xã, phường, 4 chi HKH trường học, 40 Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt thị xã Nghĩa Lộ có 13/14 chủ tịch HKH xã, phường là chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường, trưởng Ban Khuyến học các cơ quan đơn vị trực thuộc đều là thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị. Hàng năm, để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, thị xã đã tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác khuyến học tới các tổ chức cơ sở và người dân, tuyên truyền về gương sáng, hình thức hoạt động, đưa tin bài về hoạt động khuyến học điển hình, hiệu quả. Bên cạnh đó, HKH thị xã đã đẩy mạnh chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị để thực hiện xây dựng các mô hình như: “Công dân học tập”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Khuyến học gắn với du lịch cộng đồng”, “Khuyến học với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Thu gom và xử lý rác thải nhựa trong nhà trường”, “Xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng điển hình”… Đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HKH Thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “HKH thị xã đã chỉ đạo, đôn đốc HKH các cấp trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về khuyến học dưới nhiều hình thức như: Lồng ghép thực hiện với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố; phát động hội viên, nhân dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu về KHKT”. Tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác KHKT, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân tham gia vào các phong trào khuyến học. Đồng thời góp phần củng cố, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình học tập. Năm 2022, Thị xã Nghĩa Lộ có trên 15.900 gia đình, 50 dòng họ, 127 thôn/bản/tổ dân phố, 100% xã, phường đạt danh hiệu học tập.

Bên cạnh đó, công tác kêu gọi, vận động, hỗ trợ, khuyến khích góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo của địa phương cũng được HKH Thị xã Nghĩa Lộ xem là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương. HKH thị xã đã vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học và đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng cấp khác nhau. HKH các xã, phường cũng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản vận động các đơn vị, tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học cấp xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố với mức tự nguyện ủng hộ từ 10 nghìn đồng/hộ dân trở lên. Nhờ vậy, công tác vận động ủng hộ, xây dựng Quỹ Khuyến học của thị xã Nghĩa Lộ luôn đạt hiệu quả cao, tạo nguồn lực lớn để hỗ trợ, động viên kịp thời cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cơ sở giáo dục, khen thưởng cho các thầy cô giáo, các em học sinh có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, HKH thị xã Nghĩa Lộ còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, phường duy trì, đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Năm 2022, các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thị xã đã mở các lớp học thu hút đông đảo người lao động tham gia với các nội dụng phong phú, thiết thực như: Xóa mù chữ mức độ 2; tập huấn chuyển giao khoa học, kĩ thuật trong nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, du lịch cộng đồng, chế biến món ăn dân tộc; tìm hiểu chính sách pháp luật; xây dụng nông thôn mới.

Thời gian tới, để tiếp tục duy trì nâng cao hơn nữa chất lượng công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập, Thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhất là các nội dung nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các mô hình học tập; huy động sự ủng hộ, vào cuộc của toàn xã hội cho sự nghiệp sự nghiệp giáo dục; phát huy hơn nữa hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng…

Lê thương