• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Trấn Yên tổng kết khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020.
Ngày xuất bản: 25/01/2021 12:26:00 CH

 

Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2021 tại hội trường huyện ủy, Hội khuyến học tỉnh Trấn Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Lê, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cùng đông đủ các đại biểu hội khuyến học xã, thị trấn, các ban ngành đoàn thể của huyện.

Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch HKH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020 và triển khai thực hiện mô hình huyện học tập trong thời gian tới.

Trong những năm qua huyện hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài đến nay trong toàn huyện đã đạt 26,1% hội viên trên dân số, đặc biệt huyện Trấn Yên là huyện đã dẫn đầu toàn tỉnh về triển khai mô hình “cộng đồng học tập” cấp xã, 100% số xã, thị trấn được đánh giá, xếp loại khá trở lên, các mô hình học tập được triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt tỷ lệ cao.

Ông Nguyễn Thành Lê, PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong hội nghị các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về những kinh nghiệm, giải pháp để triển khai thực hiện các mô hình học tập tại cơ sở. Trong quá trình triển khai các mô hình học tập tuy có những khó khăn xong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã đã góp phần làm chuyển biến rõ nét trong việc phát triển kinh tế của người dân.

Dự và chỉ đạo hội nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp hội trong giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị đồng chí Triệu Tiến Thịnh, chủ tịch Hội Khuyến học đã ghi nhận những thành quả của huyện hội Trấn Yên trong giai đoạn qua, để duy trì và nâng cao chất lượng công tác khuyến học, đồng chí chủ tịch tỉnh hội đã yêu cầu trong thời gian tới huyện hội cần tâp trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt chú trọng tham mưu trong việc lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình huyện học tập.

Đồi mới cách nghĩ, cách làm để duy trì bền vững những kết quả đã đạt được và nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học huyện cần xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm 19 tiêu chí “huyện học tập” ngay từ năm 2021. Đẩy mạnh các hình thức phát triển tổ chức hội và hội viên, cần điểu chỉnh chỉ tiêu phát triển hội viên để đến năm 2025 đạt từ 35-40% hội viên/dân số.  Đẩy tiến độ triển khai thí điểm mô hình công dân học tập, đơn vị học tập cấp huyện, hoàn thành và báo cáo tỉnh hội vào tháng 5 năm 2021.

Minh Đức