• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hội Khuyến học tỉnh tăng cường kiểm tra nâng cao hiệu quả hoạt động
Ngày xuất bản: 04/07/2019 2:21:00 CH

 Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2019; công tác chuẩn bị Đại hội Hội Khuyến học các cấp, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rút ra bài học trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngày 2-3 tháng 7, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra tại huyện Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Đoàn do đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch tỉnh hội làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Trưởng ban kiểm tra, Thường trực tỉnh hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị miền Tây của tỉnh.

Tại các buổi kiểm tra, đoàn đã được nghe Thường trực Hội các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai tổ chức Đại hội các cấp và ước đạt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019; kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai.

Đoàn kiểm tra làm việc với Huyện hội Lục Yên

Đánh giá cao những kết quả các đơn vị đã đạt được, các thành viên đoàn đã góp ý, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thực hiện các mặt công tác, chú trọng xây dựng các mô hình học tập một cách hiệu quả, bền vững. Trong đó chú trọng phát triển hội viên, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành mà Hội KH làm nòng cốt xây dựng các mô hình học tập, triển khai phong trào nuôi heo đất trong nhà trường, rà soát thực hiện đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội trước, chuẩn bị tốt cho đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra, vai trò trách nhiệm của các đồng chí chuyên trách. Đồng chí đã ghi nhận những kết quả của các đơn vị trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội, cấp kinh phí tổ chức Đại hội cho các cấp. Đặc biệt công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đoàn Kiểrm tra là việc với Ban Thường vụ Hội Khuyến học thành phố Yên Bái 

Đòng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì buổi làm việc tại Văn Yên 

Đòng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung vào một số nội dung:

Sau đợt kiểm tra, các huyện, thị, thành Hội cần rút ra bài học, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, từ đó nâng cao lòng nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, trước mắt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lựa chọn nhân sự của Hội chuẩn bị Đại hội, kiện toàn bộ máy, chú ý đối với các đơn vị chuẩn bị sáp nhập, đây là nhiệm vụ quan trọng ; Xây dựng các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội phù hợp điều kiện địa phương và nhiệm vu chính trị của Hội thời kỳ mới. Đặc biệt đối với Hội Khuyến học thành phố Yên Bái nghiên cứu phán đấu để trở thành đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh cũng như triển khai thí điểm mô hình công dân học tập, thành phố học tập. Chú ý đề xuất với Trung ương Hội, Tỉnh hội giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình học tập bền vững.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể với ngành giáo dục lựa chọn các mô hình điển hình tiên tiến để tổ chức tại Hội nghị biểu dương các mô hình học tập; phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Bắc; hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể.

Minh Đức