• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm I - các tỉnh Tây Bắc năm 2019
Ngày xuất bản: 22/09/2019 6:21:00 CH

YênBái Sáng 20/9, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm I các tỉnh Tây Bắc năm 2019.  Tới dự chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, GS, TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, cùng trên 120 đại biểu Hội Khuyến học 9 tỉnh - cụm 1 các tỉnh Tây Bắc .

 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban khuyến học cụm I - 9 tỉnh Tây Bắc

Năm 2019, các cấp Hội khuyến học trong Cụm đã nỗ lực vượt khó, vươn lên, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức Hội được củng cố và có bước phát triển. 

Nội dung và phương thức hoạt động Hội ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình khuyến học tiêu biểu với những cách làm hay, hiệu quả. Hội khuyến học các tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng xã hội để triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Hoạt động hỗ trợ giáo dục được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Hội như hỗ trợ trong và ngoài nhà trường thông qua các phong trào "Tiếng trống khuyến học”, "Tiếng loa khuyến học”, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường, trang thiết bị với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng... 

Ông Nguyễn Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chào mừng Hội nghị

Các tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển các quỹ khuyến học, tạo nguồn lực để duy trì bền vững các hoạt động hội thông qua công tác tham mưu với các cấp, các ngành xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng. 

Trong năm, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, năng động sáng tạo, tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", tổ chức thực hiện công tác khuyến học đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng vai trò nòng cốt, liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương...


GS,TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch, Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bà Hoàng Thị Chanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yen Bái tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Hội khuyến học các tỉnh tham gia thảo luận các kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện khuyến học khuyến tài tại các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh đã cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo sát sao, động viên, giúp đỡ tận tình của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Hội khuyến học các tỉnh trong Cụm I các tỉnh Tây Bắc cũng như các tỉnh trong cả nước đối với Yên Bái. 

Thực hiện mục tiêu năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phấn đấu 60% gia đình đạt Gia đình học tập, 51% dòng họ học tập, 60% cộng đồng học tập thông/bản/tổ dân phố, 77% đơn vị học tập cấp xã quản lý; 50% cộng đồng học tập, đồng chí cũng mong muốn Hội Khuyến học tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được phát huy tinh thần chủ động, tâm huyết năng động sáng tạo tham mưu tích cực trong triển khai các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong thời gian tới Hội Khuyến học các tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền trienr khai Kết luận 49-KL của Ban Bí thư tiếp rục thực hiện Chỉ thi 11 của Bộ Chính trị.

 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao cờ tổ chức giao ban Cụm thi đua số I Tây Bắc cho Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu.

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã trao cờ tổ chức giao ban Cụm thi đua số I Tây Bắc cho Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu.

 

Thanh Ba