• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Khối các hội đặc thù tổng kết năm 2020
Ngày xuất bản: 25/01/2021 8:40:00 SA

 

Khối các hội đặc thù tổng kết năm 2020

 

 Khối thi đua các Hội đặc thù tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 Chiều ngày 12/1/2021, tại Liên minh Hợp tác xã, Khối thi đua các Hội đặc thù tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Bích Nguyệt - Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; 11 đơn vị thuộc Khối giao ước thi đua các Hội đặc thù đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020.

Đại diện 11 hội trong khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2021

Năm 2020, công tác Thi đua- Khen thưởng và phong trào yêu nước của Khối các Hội có tính chất đặc thù đã được các đơn vị thành viên trong Khối hưởng ứng tích cực và có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình đặc điểm của mỗi đơn vị. Trong quá trình thực hiện các đơn vị đã tập trung vào nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua đã bám sát chỉ tiêu, kế hoạch, của UBND tỉnh giao và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đơn vị đã có ý thức chấp hành tốt Quy chế hoạt động thi đua của Khối, đoàn kết thống nhất trong mọi hoạt động chung. Nội dung các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến cơ sở, thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, khuyến khích, động viên tính chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị.


Hội Khuyến học nhận cơ luôn lưu năm 2021

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với báo cáo tổng hợp và bảng chấm điểm toàn Khối, có nhiều ý kiến thiết thực bổ sung vào thành tích đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và những vấn để liên quan đến công tác Thi đua- Khen thưởng của Khối.  Đại diện các đơn vị trong khối đã thực hiện việc chấm điểm thi đua chéo và bỏ phiếu suy tôn đơn vị nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh và Bằng khen của UBND tỉnh. Hội nghị đã nhất trí cao suy tôn chọn 02 đơn vị được đề nghị nhận Bằng khen của UBND tỉnh (Hội Luật gia và Hội Cựu Thanh niên xung phong), Hội Chữ Thập đỏ được đề nghị nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; Hội Nhà báo tỉnh được đề nghị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Khối thi đua các hội đặc thù sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt Luật Thi đua- Khen thưởng và các chỉ thị về Thi đua Khen thưởng; Tiếp tục hưởng ứng sâu rộng phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh và Trung ương phát động; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016; Duy trì và phát huy các mối quan hệ giữa các đơn vị trong khối; Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua do đơn vị và cấp trên phát động; Xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc, tạo sự chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong Khối;…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Bích Nguyệt, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị và các ý kiến tham gia của các đại biểu. Nhìn chung công tác Thi đua, Khen thưởng của Khối đã triển khai sát với nhiệm vụ chung, những việc khó và công việc chiến lược. Hướng tới Kỷ niệm ngày thành lập ngành, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Khối thi đua các hội đặc thù cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tập trung đẩy mạnh một số phong trào thi đua do Thủ tưởng Chính phủ phát động và phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021- 2025 của Tỉnh ủy Yên Bái…

Tại Hội nghị, ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã là đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2020 đã trao Cờ luân lưu cho ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh là đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2021. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Phát biểu phát động thi đua năm 2021, đồng chí Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Trưởng Khối thi đua năm 2021 nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của công tác Thi đua- Khen thưởng, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các Hội đặc thù. Khối giao ước thi đua các Hội có tính chất đặc thù phát động năm 2021, các đơn vị trong khối Giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục xây dựng, củng cố phát triển các tổ chức Hội đặc thù vững mạnh góp phần đắc lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh- chính trị, an toàn xã hội của tỉnh trong năm 2021…

                                                                                                                                                                                                     Minh Trang