• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hướng dẫn một số nội dung công tác khuyến học cấp huyện và cơ sở
Ngày xuất bản: 01/06/2017 1:44:28 SA

 HƯỚNG DẪN

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁN BỘ KHUYẾN HỌC CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ

 
 

 

 

I.    NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC CÁC THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ, DÒNG HỌ, HỘI ĐỒNG HƯƠNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  ĐÓNG TẠI  ĐỊA  BÀN

1.      Chi hội khuyến học:

- Chi hội khuyến học được tổ chức theo thôn, bản, tổ dân phố…do Hội Khuyến học phường xã quyết định thành lập.. mỗi đơn vị một chi hội (có ít nhất từ 03 hội viên trở lên), nơi đông hội viên thể thành lập các tổ hội khuyến học).

-   Các trường THCS, Tiểu học, Mầm non hoạt động trên phạm vi xã, phường, thị trấn thành lập Chi hội trực thuộc Hội khuyến học sở (xã, phường, thị trấn).

-   Các trường THPT, Trung tâm Hướng nghiệp dậy nghề- GDTX huyện, thành, thị... thành lập Chi hội khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học huyện, thành, thị.

- Chi hội khuyến học chịu sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Khuyến học cơ sở, là cầu nối giữa hội viên, tổ hội với Hội cơ sở.

* Tổ dân phổ: Đối với những nơi hiện tổ chức hội hình thành theo cụm dân cư.

+ Chi hội trưởng chịu trách nhiệm chung, giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Chấp hành hội khuyến học cơ sở; đại diện cho chi hội khuyến học với Ban công tác MTTQ các thôn, bản, tổ dân phố trực tiếp điều hành hoạt động khuyến học trong chi hội.

-   Chi hội trưởng thể do thư chi bộ hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản kiêm nhiệm hoặc cán bộ hưu uy tín trực tiếp làm chi hội trưởng.

+  Chi hội phó người thay mặt chi hội trưởng khi cần

thiết, chịu trách nhiệm về việc quản lý Quỹ hội.

+ Thư ký chi hội ghi chép biên bản các hội nghị, cuộc họp; lưu giữ văn bản của chi hội, hội cấp trên, tổng hợp số liệu hội viên, chịu trách nhiệm kế toán thu chi của chi hội.

+ Nhiệm vụ của Chi hội:

- Phổ biến và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Hội và Điều lệ Hội.

- Mở rộng hoạt động khuyến học, khuyến tài đến tận gia đình và từng hội viên.

- Quản lý hội viên, tuyên truyền phát triển hội viên mới.

- Thu, quản lý, sử dụng quỹ hội trong phạm vi hoạt động của chi hội.

- Thường xuyên báo cáo với Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn về tổ chức và hoạt động của Chi hội.

- Thường xuyên tranh thủ sự giúp đỡ của Chi bộ, các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và lãnh đạo các đoàn thể. 

2.      Ban khuyến học:

Ban khuyến học tổ chức khuyến học trong các quan hành chính sự nghiệp, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể ............

Xem chi tiết: Tải về