• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 02/10
Ngày xuất bản: 13/10/2023 2:17:00 CH

 Ngày 02/10, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2023, gặp mặt kỷ niệm 27 năm Ngày Khuyến học Việt Nam 02/10/1996-02/10/2023 và 23 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái 14/10/2000-14/10/2023.

Tại hội nghị các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Trong thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ và có nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Tiêu biểu như: Hội Khuyến học các cấp đã tiếp tục củng cố, duy trì, giữ vững tổ chức, phát triển hội viên. Đến nay, tỷ lệ hội viên toàn tỉnh đã đạt 28% dân số; chất lượng tổ chức hội, trách nhiệm của hội viên được nâng lên. Công tác phát triển hội viên luôn gắn với phát triển xây dựng các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trong xây dựng xã hội học tập tại cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt, liên kết, các cấp hội huy động các lực lượng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, đưa phong trào khuyến học có chỗ đứng trong xã hội và trong tâm thức của người dân. Vận động, xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài có kết quả vượt bậc, đa dạng hóa hình thức vận động của nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, nhất từ các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ thực hiện Chương trình 387,677 của Thủ tướng Chính phủ; cùng thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ xây dựng lộ trình thực hiện mô hình Huyện học tập, Thành phố học tập, Thị xã học tập”.

                                             Đại biểu dự hội nghị

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội từ nay đến hết năm 2023 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cơ bản sau:

1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh truyền thông: đa dạng hoá, hiệu quả các hình thức, mức độ, tần suất tuyên truyền, thường xuyên chuyển tải trên tất cả các phương diện thông tin đại chúng về mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm, lợi ích của chương trình xây dựng xã hội học tập tới các cấp, các ngành và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, để cho ai cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng thấy trách nhiệm cá nhân mình trong sự nghiệp chung đó.

2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về sự liên kết sâu rộng, phối hợp chặt chẽ, thông suốt, đồng bộ các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và mọi cá nhân hảo tâm, thường xuyên chung tay vì công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phát triển tổ chức, đổi mới phương pháp công tác và nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng, phong phú các mô hình học tập. Tiếp tục phát triển thực chất tổ chức, mô hình hoạt động mới trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện, lực lượng vũ trang; các mô hình cộng đồng học tập, đơn vị học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, công dân học tập. Các mô hình đó gắn kết với các tiêu chí của các phong trào, danh hiệu thi đua đang có như công nhận các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới, mô hình đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá, đơn vị, cộng đồng hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, danh hiệu công dân tiêu biểu v.v…

4. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục bắt buộc cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục phổ cập mới. Đẩy mạnh thực chất các phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Phát huy, sử dụng có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ các Trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện ai cũng có môi trường để học và tự học; ai có nhu cầu học cái gì đều được đáp ứng, để mọi người đều có quyền học tập suốt đời, phù hợp điều kiện mỗi cá nhân.

5. Giải pháp về đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hoá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng công dân học tập, cộng đồng học tập, đơn vị, gia đình, dòng họ học tập trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế để thành phố Yên Bái được tổ chức UNESCO chấp thuận tham gia mạng lưới thành phố học tập toàn cầu và thực thi các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí của thành phố học tập toàn cầu đối với đơn vị thành phố Yên Bái.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch HKH tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn có thành tích trong công tác KH, KT, XDXHHT năm 2022

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội khuyến học tỉnh Yên Bái, Hội Khuyến học thị xã Nghĩa Lộ và Hội Khuyến học huyện Mù Cang Chải; tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua khuyến học khuyết tài xây dựng xã hội học tập năm 2022 và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho các ông, bà có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

                                                                                   

Minh Đức