• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái: Nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp
Ngày xuất bản: 23/03/2020 9:40:00 SA

Việc xây dựng Quỹ Khuyến học để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học tập tốt, trao thưởng học sinh có thành tích xuất sắc, hỗ trợ cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… luôn được các cấp hội, các ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện.

 

Gặp mặt Hội Khuyến học và Hôi Cựu Giáo chức tỉnh

Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo trao thưởng cho các em đạt giải Nhất, giải Nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia năm 2019.

Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo trao thưởng cho các em đạt giải Nhất, giải Nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia năm 2019.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đề án 281 theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 95/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, Hội Khuyến học (KH) tỉnh đã tổ chức ký kết, triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành, đoàn thể, một số cơ quan của tỉnh. Việc ký kết phối hợp đã thu được nhiều kết quả, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ nội dung chương trình, các cơ quan, đơn vị, ngành, tổ chức phối hợp với Hội KH đã chỉ đạo xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện.

Qua đó, hầu hết các cơ quan, đơn vị phối hợp đã thành lập ban hoặc chi hội KH; đăng ký xây dựng "Đơn vị học tập”; đa số lãnh đạo các đơn vị đều tham gia ban chấp hành hội KH cùng cấp... Từ chương trình ký kết, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã quan tâm bố trí thời gian, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế gia đình; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thi đua học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập và đổi mới...

Không chỉ vậy, qua ký kết, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội đã quan tâm chỉ đạo các cấp hội, đơn vị trực thuộc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng đơn vị và từng địa bàn dân cư.

Trong vài năm gần đây, Hội KH đã kêu gọi, vận động xây dựng Quỹ KH hàng năm trên 1 tỷ đồng; Hội Phụ nữ tỉnh vận động các nhà hảo tâm thăm hỏi và tặng 1.230 suất quà, 6.500 quyển vở, 600 chiếc bút, 130 bộ quần áo, 500 khăn quàng đỏ cho học sinh xã vùng sâu, vùng xa huyện Trấn Yên, Văn Chấn…; Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo” gần 200 suất trị giá 178 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ xây dựng công trình trường THPT Púng Luông, huyện Mù Cang Chải và trường TH&THCS thị trấn Trạm Tấu gần 3 tỷ đồng…; Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ xây dựng 450 công trình thanh niên vì đàn em thân yêu, trao trên 2 nghìn suất học bổng, 30 bộ máy tính, hỗ trợ đồ dùng học sinh cho các em vùng cao trị giá trên 2 tỷ đồng… 

Phát huy những kết quả chương trình phối hợp đạt được thời gian qua, Hội KH và Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ngành, cơ quan, đoàn thể đang tăng cường công tác phối hợp qua tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong đó chú trọng quán triệt triển khai thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư, Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình: "Gia đình học tập”, "Đơn vị học tập” và triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập”, "Huyện học tập”, gắn khuyến học với khuyến tài, khuyến nghề và phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh phong trào học tập với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, phong trào xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên là hạt nhân nòng cốt trong công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phấn đấu mỗi hội viên, đoàn viên là một công dân học tập, gia đình hội viên, đoàn viên là một gia đình học tập…

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

1- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KH, khuyến tài, trong đó chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư.

2- Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các mô hình học tập; nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình học tập 2020 - 2025. Trong đó, nghiên cứu, khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí "Công dân học tập”, tổ chức thí điểm mô hình "Công dân học tập” tại thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.

3- Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo có giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm học; vận động các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập; đặc biệt chú trọng phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19; có giải pháp phù hợp để ổn định, duy trì, đảm bảo việc học tập của học sinh.

5- Quan tâm củng cố, phát triển tổ chức Hội, hội viên.

 

                                                                                                   Nguyễn Đình