• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội Khuyến học tỉnh kiểm tra công tác tại huyện Trấn Yên, Văn Yên và Lục Yên
Ngày xuất bản: 13/08/2021 9:55:00 SA

 

Trong 3 ngày 9,10,12 tháng 8 năm 2021. Thường trực Tỉnh hội đã kiểm tra nắm tình hình công tác 6 tháng đầu năm tại Hội Khuyến học huyện Trấn Yên, Văn Yên và huyện Lục Yên.

            Dự và làm việc các buổi kiểm tra có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; các Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên;  Bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, chủ tịch Mặt trận tổ quốc và lãnh đạo các đoàn thể của xã Kiên Thành, xã Đại Sơn, xã Khai Trung.

            Trong các buổi kiểm tra tại đơn vị cơ sở, đoàn kiểm tra đã được nghe các đồng chí Thường trực huyện hội trình bày báo cáo kết quả khuyến học 6 tháng đầu năm.

Qua báo cáo của các huyện hội, trong 6 tháng Thường trực huyện hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền ban hành các văn bản thực hiện kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 127/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng các mô hình học tập; Vận dụng mọi hình thức huy động nguồn quỹ khuyến học để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, tham gia công tác khuyến học, đặc biệt các huyện hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập”.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Kiên thành, huyện Trấn Yên

Trong buổi làm việc các đồng chí bí thư, chủ tịch các xã đã phát biểu ý kiến, thể hiện tâm huyết, nhiệt tình đưa phong trào khuyến học ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao nhận thức trong việc học tập suốt đời của người lớn, các Hội cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để tuyên truyền vận động mở các lớp học tại các trung tâm học tập cộng động từ đó người dân có trình độ kiến thức áp dụng vào đời sống, phát triển kinh tế gia đình.

Trong tình hình covid 19 diễn biến phức tạp. Hội Khuyến học các cấp đã làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo khai giảng năm học 2021-2022 an toàn hiệu quả. Tại các xã cấp ủy chính quyền chỉ đạo sát sao trong công tác rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ học sinh ra lớp, đổi mới phương thức tuyên truyền để chống tình trạng tảo hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn kiểm tra của Tỉnh hội làm việc tại xã Đại Sơn huyện Văn Yên

Đoàn kiểm tra Tỉnh hội làm việc tại xã Khai Trung huyện Lục Yên

Kết luận tại các buổi kiểm tra đồng chí Triệu Tiến Thịnh, chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đánh giá cao, biểu dương sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền của huyện, của xã đối với công tác khuyến học, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng chí mong muốn phong trào khuyến học ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Hội Khuyến học các cấp cần quan tâm vào một số nhiệm vụ:

 Tuyên truyền, vận động phổ biến sâu rộng đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức người lao động, nhân dân Kết luận số 49-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 489/QĐ-TTg của Chính phủ, quán triệt nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, của cán bộ, đảng viên đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, có các biện pháp thúc đẩy việc học tập suốt đời, phấn đấu nâng cao chất lượng các mô hình học tập.

Tiếp tục quan tâm công tác khuyến học, tạo nguồn lực cho địa phương, cần phải bồi dưỡng, tạo dựng lớp cán bộ là dân tộc thiểu số trở về phục vụ làm việc tại địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập”. Quan tâm, tạo điều kiện phối hợp cùng tỉnh hội thực hiện tốt việc nghiên cứu đề tài khoa học năm 2021- 2022.

Lồng gắn các tiêu chí nông thôn mới với tiêu chí của các mô hình học tập để tiến tới xây dựng huyện học tập, thành phố học tập, tỉnh học tập.

Minh Đức