• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày xuất bản: 01/07/2021 2:27:00 CH

 Sáng ngày 30/6, tại trung GDTX tỉnh Yên Bái, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Tới dự và chủ trì hội nghị có ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cùng đông đủ các ông, bà Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.

http://khuyenhocyenbai.vn/ContentFiles/FCKEditor/thuky.kh/image/TT_SK/HN-So-K-%206THANG-1.jpg

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

http://khuyenhocyenbai.vn/ContentFiles/FCKEditor/thuky.kh/image/TT_SK/HN-So-K-%206THANG-3.jpg

Ông Triệu Tiến Thịnh Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Hà Văn Tý nguyên Phó Chủ tịch HKH  H.Văn Chấn

Hội nghị đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, tổng kết việc triên khai mô hình thí điểm “Công dân học tập” và “Đơn vị học tập” năm 2020 – 2021 tại 4 huyện, thị, thành phố, triển khai các trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù trong điều kiện cả nước vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống, thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong bối cảnh đó Hội Khuyến học các cấp đã tổ chức các hoạt động phù hợp, thu được nhiều kết quả quan trọng.

Hội Khuyến học tỉnh và các Hội huyện, thị, thành phố, hội cơ sở, Ban khuyến học đã cố gắng khắc phục khó khăn trên các mặt công tác. Đổi mới phương thức hoạt động đưa phong trào khuyến học đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm trước, mọi hoạt động đều hướng về cơ sở và người dân. Công tác tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ các nhà trường, cơ sở giáo dục được đẩy mạnh.

Sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, khu dân cư, thôn bản, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... được quan tâm hơn. Truyền thống hiếu học được khơi dạy nhằm nâng cao dân trí, nhân lực, góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội nghị thống nhất cao với nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021:

1. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 14/CT-TTG ngày 25/5/2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

2. Phối hợp Hội Khuyến học với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh (năm 2021 – 2022): Nghiên cứu biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình, dạy và học chữ Nôm Dao phù hợp với bản sắc dân tộc người Dao tỉnh Yên Bái.

3. Tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải và UBND các xã có lớp XMC, duy trì số lượng học viên, đảm bảo tiến độ dạy và chất lượng 02 lớp xóa mù chữ từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (Tỉnh hội), với Phòng Giáo dục và Đào tạo (Hội cấp huyện) trao thưởng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2020 – 2021; Quan tâm vận động học sinh ra lớp năm học mới; rà soát học sinh có hoàn cảnh học sinh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ dịp khai giảng năm học 2021- 2022, không để học sinh bỏ học; tích cực kêu gọi nguồn lực ủng hộ các trường học có khó khăn về cơ sở vật chất; hỗ trợ một số trường thực hiện mô hình “Trường học hạnh phúc”; phối hợp với chi nhánh Viettel Yên Bái trao học bổng “Vì em hiếu học” năm 2021; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đỗ Đại học, giải thưởng cho người lớn tự học sáng tạo...

5. Tổ chức các đoàn kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của Hội năm 2021. Đôn đốc kiểm tra việc đánh giá xếp loại các mô hình học tập năm 2021 (Chú ý phối hợp với Phòng GD&ĐT đánh giá xếp loại các “Đơn vị học tập” cấp huyện theo Thông tư 22), phấn đấu nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo quyết định số 281 của Chính phủ, Thông tư 44 của bộ GD&ĐT đảm bảo thực chất, hiệu quả hơn.

6. Chuẩn bị điều kiện tổ chức đoàn đại biểu dự Đại Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI. Tổ chức tự kiểm tra, tự xếp loại Hội huyện, thị, thành phố theo Hướng dẫn số 03/HD-HKH ngày 15/01/2021 về đánh giá xếp loại Hội cấp huyện hằng năm gắn với tổng kết công tác năm 2021.

7. Ban hành các văn bản tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập”, tổng kết vào ngày 02/10/2021.

8. Tăng cường vận động xây dựng quỹ khuyến học, mở rộng các hình thức gây quỹ đáp ứng với yêu cầu.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, với vai trò nòng cốt, liên kết, phối hợp, chắc chắn Hội Khuyến học Yên Bái sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.

                                                                                                                           

Minh Đức