• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Tổng kết các mô hình học tập điểm giai đoạn 2018 – 2020
Ngày xuất bản: 28/05/2020 11:14:00 SA

 

Mô hình "Công dân học tập”, "Đơn vị học tập” cấp huyện triển khai thí điểm từ tháng 6/2020 đến hết tháng 12/2021 tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

 

Các tập thể và cá nhận được tặng giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình điểm giai đoạn 2018 – 2020.

 

Ngày 27/5, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình học tập chỉ đạo điểm giai đoạn 2018 – 2020 và triển khai thí điểm mô hình "Công dân học tập”, "Đơn vị học tập” cấp huyện năm 2020 – 2021.

 

Năm 2018, Hội khuyến học tỉnh đã lựa chọn xây dựng 4 mô hình chỉ đạo điểm 100% số xã tại huyện Trấn Yên được đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã từ khá trở lên; mô hình "Nâng cao chất lượng dòng họ học tập” tại huyện Văn Chấn, mô hình "Khuyến học gắn với du lịch cộng đồng” tại thị xã Nghĩa Lộ và mô hình "Trung tâm học tập cộng đồng” điển hình tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình. 

 

Sau 2 năm triển khai, cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, từng bước nâng cao chất lượng xây dựng mô hình học tập trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dựng các mô hình học tập đối với cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn các xã chỉ đạo điểm đã được nâng lên rõ rệt. Phần lớn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai các nội dung của kế hoạch. 

 

Qua chỉ đạo điểm ngày càng xuất hiện nhiều hơn những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo ở mỗi địa phương rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình học tập, đặc biệt ở vùng đặc biệt khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đến nay, 100% các xã, thị trấn tại huyện Trấn Yên xây dựng "Cộng đồng học tập và đều xếp loại tốt; 100% dòng học học tập tại huyện Văn Chấn đều có quy ước, quy chế hoạt động, quỹ khuyến học, năm 2020 100% dòng họ đạt tiêu chuẩn "Dòng họ học tập”; 15 gia đình tại thị xã Nghĩa Lộ gắn hoạt động khuyến học với làm du lịch hiệu quả; Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã Hán Đà đã tổ chức được trên 50 lớp tập huấn cho trên 1800 lượt người tham gia học tập góp phần nâng cao đời sống dân trí cho người dân...

 

Tại Hội nghị, Hội khuyến học tỉnh đã triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập”, "Đơn vị học tập” cấp huyện từ tháng 6/2020 đến hết tháng 12/2021 tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái với tổng số 800 - 1000 công dân và một số cơ quan đơn vị trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố, 100% cơ quan đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện Trấn Yên tham gia; qua đó để đánh giá rút ra những điểm mạnh cũng như hạn chế, và bài học về tính thiết thực của mô hình thử nghiệm, góp ý với tiêu chí chung trước khi Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

 

Các đại biểu các địa phương đã thảo luận chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong triển khai các mô hình điểm về học tập suốt đời, xây dựng CHHT. Cũng tại Hội nghị, 17 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng các mô hình học tập điểm giai doạn 2018 – 2020 được tặng giấy khen.

Minh Đức