• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Văn Yên tổ chức thành công Đại hội Khuyến học lần thứ 4
Ngày xuất bản: 06/11/2019 9:07:00 SA

Trong không khí phấn khởi của nhân dân các dân tộc trong huyện ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2019 và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên. Ngày 05 tháng 11 năm 2019, tại trung tâm hội nghị huyện, Hội Khuyến học huyện Văn Yên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu khuyến học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đ/c Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, các đại biểu đại diện cho trên 26 ngàn hội viên toàn huyện.

Ban Chấp hành Hội KH khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 5 năm qua, BCH HKH huyện Văn Yên tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019. Trong giai đoạn Hội Khuyến học Việt Nam có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, giai đoạn chuyển sang mô hình giáo dục mở, học tập suốt đời gắn với thực tiễn cuộc sống góp phần xây dựng cả nước trở thành xã hội học tập. Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung và cách thức hoạt động, có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội III đề ra. Công tác Khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh từ cơ sở, đã góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, tác động tích cực đến sự nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phong trào khuyến học và tổ chức khuyến học phát triển rộng khắp từ huyện đến 100% xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, trên 50% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có ban khuyến học, tỷ lệ hội viên trên dân số trên 22%, tăng gần 10 nghìn hội viên so với nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực cả hình thức và nội dung, từ đó nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đi vào thực chất hơn.

Đồng chí Ngô Thị chinh, Chủ tịch HKH tỉnh tặng quỹ khuyến học


Đ/c Ngô Thị Chinh, Chủ tịch HKH tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Đại hội

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết và phát triển, Đại hội đã bầu 25 đồng chí trong Ban chấp hành huyện hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Lụa, Chủ tịch Hội khóa III, được bầu tiếp tục lamc Chủ tịch Hội Kh khóa IV.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được đồng thời yêu cầu Hội khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, liên kết, phối hợp, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo công tác theo tinh thần Kết luận 49 của Ban Bí thư  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X; Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập, gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kịp thời biểu dương gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp góp phần phát triển bền vững gia đình, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới.

3. Tập trung xây dựng củng cố và phát triển tổ chức hội ở các cộng đồng dân cư, chú trọng phát triển tổ chức hội trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học phấn đấu đến 2024 đạt tỷ lệ phát triển 25% hội viên trên dân số. 100% thôn, tổ dân phố, 100% đơn vị giáo dục, 80% cơ quan đơn vị có tổ chức HKH được xếp loại từ khá trở lên, quan tâm, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HKH các cấp để mỗi cán bộ, hội viên là nòng cốt trong xây dựng tổ chức hội.

4. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từng bước xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí mô hình học tập giai đoạn tiếp theo, góp phần hoàn thành 100% mục tiêu nghị quyết ĐH Hội Khuyến học tỉnh đề ra. BCH mới cần phát huy tính năng động sáng tạo lựa chọn cách làm và bước đi cho phù hợp với điều kiện đặc điểm của từng địa phương, nhất là đối với các xã, các thôn ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới với chủ trương “mỗi địa phương một sản phẩm” xây dựng mô hình học tập mang nét riêng của từng xã, khu vực, chú trọng đặc biệt riêng biệt của Văn Yên là huyện có trên 23 nghìn đồng bào công giáo, chiếm trên 40% đồng báo giáo dân của cả tỉnh là huyện có nhiều lợi thế vùng sản xuất hàng hóa. Để xây dựng mô hình học tập của đồng bào Dao vùng quế xây dựng GĐHT, DHHT ở địa bàn có đông đồng bào giáo dân.

5. Tiếp tục phát huy các hình thức vận động, xây dựng quỹ khuyến học tạo thêm nguồn lực để động viên khuyến khích giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học, đặc biệt quan tâm đến học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời biểu dương nhân rộng những tấm gương tự học thành tài, tôn vinh những nhà hảo tâm, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện.

                                                                                                                                                                                                                                Minh Đức