• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Xét duyệt Đề tài khoa học cấp tỉnh của Hội Khuyến học
Ngày xuất bản: 09/06/2021 9:36:00 SA

 

Sáng ngày 8 tháng 6, Tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 đã họp cho ý kiến lần thứ nhất về Đề tài khoa học của Hội Khuyến học tỉnh. Ông Vũ Tiến Hợi, giám đốc Sở khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị, cùng đông đủ các thành viên Hội đồng, ông Triệu Tiến Thịnh, chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, chủ nhiệm đề tài.

Ông Vũ Tiến Hợi, Giám đốc Sở KH và CN tỉnh, chủ trì hội nghị

Xuất phát từ tình hình chữ viết của người Dao Yên Bái nói riêng của cả nước nói chung có xu hường bị mai một, làm mất dần bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Dao nói riêng. Qua khảo sát bước đầu, nhu cầu giao tiếp văn bản chữ viết Nôm Dao của cộng đồng Người Dao trong đời sống hàng ngày rất lớn. Đây cũng là một nét đẹp văn hóa của người Dao trong thời kỳ đổi mới hội nhập của đất nước. Việc “Nghiên cứu biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình dạy và học chữ Nôm Dao phù hợp với bản sắc người Dao” là hết sức cần thiết góp phần bảo tồn được chữ viết người Dao, bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên họp, 100% số thành viên hội đồng tư vấn đã phát biểu ý kiến nhất trí cao ý tưởng của Đề tài khoa học của Hội Khuyến học, các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào 4 nhiệm vụ khoa học của đề tài, các nội dung, phương pháp nghiên cứu, thu thập số liệu, khảo sát thống kê, đánh giá, hiệu quả của đề tài…Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất yêu cầu Hội Khuyến học tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai nghiên cứu trong 02 năm 2021 – 2022. Từng bước tiếp cận, đưa việc dạy và học chữ viết Nôm Dao vào cộng đồng dân tộc Dao Yên Bái đạt hiệu quả, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa tộc Dao nói riêng và các dân tộc thiểu số tại Yên Bái nói chung.

Minh Đức