• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ khuyến học cơ sở 2017
Ngày xuất bản: 13/10/2017 6:34:58 SA

 Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội, trong 2 ngày 11, 12 tháng 10 năm 2017. Hội Khuyến học huyện Lục Yên và huyện Yên Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ khuyến học cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Hồng, chủ tịch HKH Yên Bình khai mạc lớp tập huấn

Đến dự và làm báo cáo viên có ông Trần Văn Tho, Phó chủ tịch Thường trực, bà Nguyễn Thị Lan, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và 135 học viên là các Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo nhà trường, công chức văn hóa xã, thị trấn.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, tất cả hướng về cơ sở, tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 11/CT/TW của Bộ Chính trị, Chị thị 18 CT/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Kế hoạch 97, 95, 86 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh – xác định và nâng cao nhận thức: công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội .

Đồng chí Nguyễn Thị Lan, PCT Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt nội dung tập huấn

Trọng tâm buổi tập huấn các học viên được nghe hướng dẫn nội dung về nâng cao vai trò, trách nhiệm và những công việc cụ thể cần chỉ đạo thực hiện của Thường trực Hội khuyến học xã, phường, thị trấn trong triển khai xây dựng các mô hình học tập; các tiêu chí, quy trình đánh giá xếp loại, trách nhiệm của Hội khuyến học cơ sở xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và tham gia quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

 

Học viên tại buổi tập huấn Lục Yên

    Các học viên cũng được trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy trình đánh giá mô hình học tập ở cơ sở, qua đó bồi dưỡng thêm lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm công tác khuyến học, góp phần vào xây dựng xã hội học tập. Cũng qua tập huấn, cán bộ Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn có thêm nghiệp vụ, phương pháp phối hợp tuyên truyền, vận động đến người dân nâng cao nhận thức tự giác học tập  thường xuyên, suốt đời hoàn thiện bản thân, xây dựng và phát triển, gia đình và quê hương đất nước.

Minh Đức