• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Pá Hu coi trọng khuyến học, khuyến tài
Ngày xuất bản: 07/06/2017 1:30:26 SA

 Dù là một xã khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu, là nơi sinh sống của 417 hộ, với trên 2.000 nhân khẩu, trong đó có trên 90% là đồng bào dân tộc Mông, song công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) luôn được xã Pá Hu quan tâm triển khai thực hiện.

Để công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, được sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và hội khuyến học cấp trên, công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội được quan tâm.

Đến nay, Hội Khuyến học xã đã phát triển được 7 chi hội và 1 ban khuyến học với tổng số 370 hội viên. Ban Chấp hành Hội đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa của KHKT, xây dựng xã hội học tập với nội dung chính là Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, Kế hoạch số 95/KH - UBND về triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Đề án Sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020. Qua công tác tuyên truyền vận động, đã có 85% số hội viên trong Hội đăng ký Mô hình “Gia đình học tập”; nhiều dòng họ, thôn đăng ký Mô hình “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập”.

Dù hoạt động trong điều kiện rất nhiều khó khăn song hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập ở Pá Hu cũng có nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của địa phương. Trong đó, để nâng cao chất lượng giáo dục, Hội Khuyến học xã đã phối hợp với nhà trường, thôn bản thường xuyên tuyên truyền, vận động để hội viên đưa con em đến lớp, không bỏ học.

Vận động hội viên là giáo viên tích cực phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi và mỗi thầy, cô giáo phấn đấu là tấm gương đạo đức trong tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, song với sự vận động của Hội cùng đóng góp công sức xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, các hội viên gia đình đóng góp 30.000 đồng, hội viên là cán bộ, giáo viên đóng góp 100.000 đồng/ năm để xây dựng Quỹ hội.

 Từ nguồn Quỹ này, Hội đã sử dụng để khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích trong học tập, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bổ sung vào bữa ăn học sinh..., qua đó có tác dụng động viên phong trào học tập trong nhà trường. Cùng khuyến học trong nhà trường, để giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật cũng như kiến thức sản xuất, Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn về pháp luật, về chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các trung tâm học tập cộng đồng.

Có thể khẳng định, từ quan tâm đến khuyến học qua các hoạt động của Hội Khuyến học đã góp phần để 100% con em người Mông trong xã Pá Hu trong độ tuổi được ra lớp, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm hẳn, việc triển khai Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Hơn thế, từ  triển khai xây dựng xã hội học tập, đã nâng cao dân trí, giữ gìn an ninh trật tự, từng bước đưa vùng cao thoát nghèo bền vững.

Nguyễn Đình